Начало Клиники Клиника по урология Екип

Екип

Началник клиника

Доц. д-р Маринчо Георгиев, дм

Тел.: 02/ 9230 385
E-mail: marinbg64@gmail.com

Автобиография

 

 

 

 

Ръководител направление "Онкоурология"

Проф. д-р Петър Панчев, дмн

Тел.: 02/ 9230 755
E-mail: peter.panchev@yahoo.com

Автобиография

Ръководител направление "Обща урология"

Проф. д-р Димитър Младенов, дмн

Тел.: 02/ 9230 737
E-mail: dmladenov@excite.com

Автобиография
 

 

Ръководител направление "Бъбречна трансплантация"

Доц. д-р Михаил Николовски, дм

Тел.: 02/ 9230 304
E-mail: mihail.nikolovski@gmail.com 

Ръководител направление "Ендоурология, лазер терапия и ЕЛПК"

Д-р Васил Василев

Тел.: 02/ 9230 
Е-mail: dr.vassilev@gmail.com

Автобиография

Ръководител направление "Лапароскопска урология"

Доц. д-р Красимир Янев, дм

Тел.: 02/ 9230 404
Е-mail: dr_kyanev@yahoo.com

Автобиография

 

Ръководител "Операционен блок"

Д-р Пламен Димитров

Тел.: 02/ 9230 404
E-mail: dr_plamendimitrov@abv.bg

Лекари

Началник клиника
Доц. д-р Маринчо Георгиев, дм

Лекари:
Проф. д-р Петър Панчев, дмн
Проф. д-р Димитър Младенов, дмн
Доц. д-р Михаил Николовски, дм
Доц. д-р Силви Кирилов, дм
Доц. д-р Красимир Янев, дм
Доц. д-р Андриан Тонев - съдов хирург
Д-р Чавдар Еленков, дм
Д-р Пламен Димитров – асистент
Д-р Светлин Димитров – гл. асистент
Д-р Александър Заимов – гл. асистент
Д-р Владислав Младенов, дм – главен административен лекар, асистент
Д-р Васил Василев – асистент
Д-р Александър Тимев, дм – асистент
Д-р Димитър Блажев – асистент
Д-р Методи Милушев - асистент
Д-р Венцислав Киров
Д-р Цветан Лазаров
Д-р Светослав Маринов
Д-р Валентин Йотовски
Д-р Александър Кръстанов
Д-р Велко Иванов
Д-р Иван Лилянов
Д-р Евгени Димитров
Д-р Димитър Чапразов
Д-р Петроний Петров

Специализанти:

Д-р Георги Иванов
Д-р Искрен Георгиев
Д-р Али Албаяти
Д-р Велко Иванов
Д-р Борис Ботев
Д-р Славина Руменова
 

 

 

 

 

Старша мед. сестра

Мая Евтимова

Тел.: 02/ 9230 855
E-mail: maia_evtimova@abv.bg


Автобиография