Начало Клиники Клиника по кожни и венерически болести Екип

Екип

Началник клиника

Проф. д-р Любка Митева, дм
Тел.: 02/ 9230 451

Автобиография

Ръководител Направление по алергодерматози и онкодерматология

Доц. д-р Любомир Дурмишиев, дм
Тел.: 02/ 9230 438

Автобиография

 

Ръководител Направление по полово предавани болести и онкодерматология


Тел.: 02/ 9230 448

Ръководител Направление по болести на съединителната тъкан и детска дерматология

Доц. д-р Гриша Матеев, дм
Тел.: 02/ 9230 685

Автобиография

 

 

Ръководител Направление по автоимунни булозни заболявания

Проф. д-р Снежина Василева, дм
Тел.: 02/ 9230 379

Автобиография

 

Началник Отделение по дерматохистопатология и имунохистохимия

Проф. д-р Мария Балабанова, дм
Тел.: 02/ 9230 558

Автобиография

 

 

 

Лекари

Проф. д-р Любка Стоянова-Митева, дм
Проф. д-р Снежина Василева, дм
Проф. д-р Мария Балабанова, дм
Доц. д-р Гриша Матеев, дм
Доц. д-р Жана Казанджиева, дм
Доц. д-р Любомир Дурмишев, дм 
Д-р Димитрина Серафимова
Д-р Димитър Капнилов - главен административен лекар
Д-р Елена Петрова
Д-р Антон Стоименов
Д-р Зорка Негенцова
Д-р Иван Ботев
Д-р Косара Дреновска
Д-р Мина Сълева-Статева
Д-р Валерия Матеева
Д-р Юлия Магди
Д-р Инна Попова  
Д-р Мартин Абу Шахид

Специализанти

Д-р Петя Славчева Петкова
Д-р Йоана Владимирова Пожарашка
Д-р Мая Стоянова Стоянова-Куртишева
Д-р Мирослава Грудева Михайлова-Карагеоргиев
Д-р Йоана Пожарашка
Д-р Красимир Янев
 

Старша мед. сестра

Вр.и.д. Татяна Франсъзова

Тел.: 02/ 9230 683
E-mail:

Автобиография