Начало ЗА НАС Отдел "Вътрешен одит"

Отдел "Вътрешен одит"


Венелина Габровска
Вътрешен одитор

Тел.: 02/ 9230 267
E-mail:


• Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

• Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.