Начало За нас Отдел "Вътрешен одит"

Отдел "Вътрешен одит"

Ваня Симеонова
Началник отдел
Тел.: 02/ 9230 327
E-mail: v.simeonova@alexandrovska.com

Автобиография

Венелина Габровска
Вътрешен одитор


• Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

• Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.