Начало ЗА НАС Болнична аптека

Болнична аптека


Болничната аптека е разкрита паралелно със създаването на лечебното заведение. Тя осигурява лекарствени продукти и медицински изделия за хоспитализираните пациенти. Тук се извършват дейности по получаване, съхраняване, приготвяне, опаковане и отпускане на лекарствени продукти и медицински изделия. Аптеката притежава лиценз за работа с наркотични вещества и отговаря на изискванията на ЗКНВП.

В болничната аптека се приготвят лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания във вид за директно проложение на пациента. Тук се приготвят радиофармацевтици за PET-CT диагностика на пациенти. Към настоящия момент се приготвят две групи радиофармацевтици базирани на 18F и 68Ga. В циклотронния комплекс на болничната аптека се приготвя също така 18F-FDG - универсален туморотропен радиофармацевтик, прилаган при диагностиката на различни злокачествени заболявания.

През 2020г. в болничната аптека на УМБАЛ "Александровска" беше пусната в експлоатация първата радиохимична лаборатория за производство на маркирани с 68G радиофармацевтици, с които се диагностицират пациенти с карцином на простатната жлеза и невроендокрини тумори. Произвежданите в лабораторията радиофармацевтици преминават през задължителни (заложени в Европейската фармакопея) тестове за качествен контрол. Гарантиран е висококачествен, ефективен и безопасен за приложение върху пациентите лекарствен продукт.

 

 

Екип

Маг. фарм. Антон Авджиев
Ръководител "Болнична аптека"

Тел.: 02/9230 954  
E-mail: aavdjiev@abv.bg

Магистър-фармацевти

Валентина Петкова
Диана Димова
Елисавета Димитрова
Златка Стоянова
Сашо Средков
Донка Цветанова

Помощник-фармацевти

Марияна Ангелова
Бинка Илиева
Олга Пенева
Катя Кожухарова
Милена Павлова
Веселка Георгиева
Даниела Рачева
Нели Енчева

Оператор радиофармацевтично производство

Инж. Христина Попсавова
Сабина Иванова
Петя Драчева

Технически сътрудник
Елена Иванова
 

 

 

 

Контакти

Ръководител "Болнична аптека"
Маг. фарм. Антон Авджиев
Тел.: 02/9230 954

Други сруктури: 02/ 9230 280
                           02/ 9230 526
                           02/ 9230 744