Начало За нас Болнична аптека

Болнична аптека


Болничната аптека е разкрита още със създаването на лечебното заведение и осигурява лекарствени продукти и превързочни материали за хоспитализираните пациенти. Тук се извършват дейности по получаване, съхранение, приготвяне (с изключение на форми за очи и разтвори за парентерално хранене), опаковане,  отпускане по лекарствени листове на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински изделия, както и отпускане по специални рецептурни бланки на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания. Аптеката притежава лиценз за работа с наркотични вещества и отговаря на изискванията на ЗКНВП.

 

 

Екип


Маг. фарм. доц. д-р Светла Георгиева – управител     

Магистър-фармацевти
Бисерка Димова
София Николова
Димитър Димов
Сашо Средков 
Татяна Стефанова

Помощник-фармацевти
Марияна Ангелова
Дора Маринова
Димитринка Цветкова
Искра Дановска
Бинка Илиева
Олга Пенева

Технически сътрудник
Елена Иванова
 

 

 

 

Контакти

Управител
Маг. фарм. доц. д-р Светла Георгиева

Тел.: 02/9230 702