Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Трансплантацията на стволови клетки е модерен и високоефективен метод за лечение, предлагащ уникалната възможност за дълготраен контрол на болестта при пациенти с ракови кръвни заболявания, първични имунни дефицити, а напоследък и при редица други болести. Списъкът на заболяванията, които могат да бъдат благоприятно повлияни от прилагането на стволово-клетъчната терапия, се разширява постоянно. Понастоящем възможността за терапевтично приложение на стволови клетки се проучва интензивно не само при болести на кръвта, но и при други злокачествени, дегенеративни, имунодефицитни, автоимунни и генетични болести с лоша прогноза и висока смъртност. Този вид лечение води до висока ефективност на терапията и повишаване на преживяемостта.

Основни източници на стволови клетки са костният мозък, периферната кръв и кръвта от пъпна връв. Предимствата на стволовите клетки от пъпна връв пред тези от другите източници са значителни. Получаването им става чрез безболезнен метод, без риск за донора. Те се обработват и изследват за няколко дни, след което са готови за употреба, а това скъсява до минимум търсенето на подходящи стволови клетки за трансплантация при определен пациент и дава възможност за извършване на трансплантация възможно най-бързо. Стволовите клетки от пъпната връв са с ниска имуногенност, което ги прави особено подходящи за присаждане на друг човек. При трансплантация на такива клетки значително е намален риска от реакция на присадката срещу гостоприемника - едно от главните посттрансплантационни усложнения. Това прави възможно прилагането на не толкова строги критерии за тъканна съвместимост, което значително повишава и шанса за намиране на подходящите стволови клетки.

След раждането в плацентата и в пъпната връв на новороденото остава известно количество кръв (80-100 мл), която е еднаква по състав с тази, циркулираща в тялото на детето (тя е част от неговата кръв). Плацентата и пъпната връв, заедно с останалата в тях кръв, обикновено се унищожават и по същество представляват биологичен отпаден продукт. Остатъчната кръв може да бъде източена от пъпната вена веднага след раждането, да бъде обработена и съхранена. В кръвта от пъпната връв се намират множество стволови клетки.

През 1988 г. дете, страдащо от анемия на Fanconi, едно нелечимо заболяване, е излекувано със съхранени стволови клетки от пъпната връв на новородената му сестричка. И до днес този пациент е в добро здраве. Това постави началото на събирането и съхраняването на стволовите клетки от пъпната връв по света. Банкирането на кръв от пъпна връв за алогенна трансплантация се развива успешно в много страни, включително и в България. По официални данни в световен мащаб до момента са замразени близо 600 000 дози кръв от пъпна връв и са осъществени над 20 000 трансплантации. Банкирането на кръв от пъпна връв дава надежда за стотици пациенти с тежки, нелечими заболявания, чакащи трансплантация на стволови клетки.

Всяка майка може да реши да дари кръвта, оставаща в пъпната връв след раждането. Преди да вземе решение за донорство на клетки от пъпна връв, майката трябва да обсъди с лекарите дали отговаря на определени изисквания. Едни от основните критерии на подбор са: добро здравословно състояние, възраст над 18 г., да не е носител на инфекциозни заболявания, да не страда от злокачествени болести и полово преносими инфекции.

Когато вземете решение да дарите кръвта от пъпна връв, е необходимо да се свържете с Националната публична донорна банка на стволови клетки от пъпна връв (НПДБСК). Там ще получите по-подробна информация, ще Ви вземат кръвна проба и ще Ви изследват за инфекциозни маркери. Ще попълните формуляр за съгласие за донорство и формуляр за здравословното Ви състояние, удостоверяващ че отговаряте на критериите за донорство на кръв от пъпна връв.

Вземането на кръв от пъпна връв се осъществява след раждането на бебето и отделянето му от пъпната връв и не крие никакъв риск нито за бебето, нито за майката. Пъпната вена се пробожда с игла и кръвта се събира в специален кръвен сак. Цялата процедура трае не повече от 10 минути. Обикновено се събират 70-80 мл кръв. Тя се изследва за инфекции, микробиологична контаминация, кръвна група и др. От дарената кръв се отделя клетъчен концентрат, съдържащ стволовите клетки, като обработката се извършва с автоматизирана система, осигуряваща високо качество на продукта. Клетъчният концентрат се подлага на допълнителни тестове за количество ядрени клетки, брой CD34+ клетки, жизнеспособност, HLA за определяне на съвместимост и др. Използва се специален протокол за замразяване, подходящ за стволови клетки, след което замразеният продукт се съхранява в Националната публична донорна банка на стволови клетки от пъпна връв.

Съхранените в НПДБСК дарени единици кръв от пъпна връв са достъпни за всички пациенти, нуждаещи се от трансплантация на стволови клетки и всеки пациент със заболяване, за което такъв тип лечение е с доказан ефект, има право да се възползва от тях.
Родителите трябва да знаят, че стволовите клетки от пъпната връв, отделени при раждането на тяхното дете, биха могли да се използват за лечение чрез трансплантация на брат/сестра при наличие на тъканна съвместимост, но много рядко могат да бъдат подходящи за трансплантация на самото дете. Например, те не могат да бъдат използвани за лечение на генетични болести, тъй като стволовите клетки и клетките, които ще произлязат от тях, ще бъдат засегнати от същия дефект.
Количеството на стволови клетки в единицата кръв от пъпна връв често е недостатъчно за лечението на възрастен човек, поради което се трансплантират повече от една проби, взети от различни дарители. Разбира се, трябва да се знае, че индикациите за лечение със стволови клетки от пъпна връв са строго дефинирани и е необходимо становище от съответните специалисти, дали конкретното заболяване и стадият му са показани за такова лечение.
Дарената кръв от пъпна връв на Националната банка на стволови клетки дава надежда на пациенти, при които не се намира подходящ донор в семейството, нито неродствен донор в костно-мозъчните донорски регистри. С увеличаването на броя съхранени проби се осигурява и по-голям шанс за намиране на единица кръв от пъпна връв с подходяща съвместимост за алогенна трансплантация.