Начало Актуално РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

20.07.2022
РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Днес, 20.07.2022г. се проведе поредна работна среща между ръководството и представителите на синдикатите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, на която се постигна споразумение, по предложение на работодателя, за увеличение на основните работни заплати до нивата, договорени в отрасловия КТД за отрасъл „Здравеопазване“. Увеличението е средно със 70% и ще влезе в сила от 1.08.2022г., след подписване на анекс към КТД и утвърждаване на новите вътрешни правила за образуване на работната заплата. Целта на споразумението е да се повиши мотивацията на работещите в лечебното заведение за активно участие в работните процеси и достойно възмездяване на отговорния им и висококвалифициран труд.