Начало Актуално СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

05.07.2022
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-3420/5.07.22 по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

 

ИМЕ

СПЕЦИАЛНОСТ

ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ

ПСИХИАТРИЯ

СИМОНА РОСЕНОВА СТОЙНЕВА

ПСИХИАТРИЯ

ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ДИКОВ

ПСИХИАТРИЯ

ЯВОР ВЕНИСЛАВОВ КЮМЮРДЖИЕВ

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

МИЛЕНА НИКОЛОВА МАЗГАЛОВА

КЛИНИЧНА  ПСИХОЛОГИЯ

МИХАЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

КЛИНИЧНА  ПСИХОЛОГИЯ

КРИСТИНА ДИМИТРОВА РАДОЕВА

ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

БОРИСЛАВА БОРИСОВА БЕЛЕЖКОВА

УРОЛОГИЯ

ФЕРХАТ ЮСУФОВ МАКСУДОВ

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Датата и мястото на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително на сайта на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Кандидатите сами се интересуват за всяка следваща информация.