Начало Актуално СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

13.12.2021
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ (№ ЗЧР-338/19.10.2021г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация с финансиране на обучението по реда на чл.40 ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията (ЗЧР 412/02.11.2021г.) по проверка на съответствието на подадените документи, обявяваме списък на класираните кандидати"

Специалност "ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ"
1. Силвия Федева Христова

Специалност "КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ"
2. Ивелина Георгиева Георгиева

В срок до 17.12.2021г. класираните кандидати следва да се явят в отдел „УЧР” за оформяне на необходимата документация, свързана със сключване на трудовите правоотношения.

10_05.jpg