Начало Актуално ДИСКУСИЯ С ПАЦИЕНТИ НА ТЕМА: ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДИСКУСИЯ С ПАЦИЕНТИ НА ТЕМА: ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

06.10.2019
ДИСКУСИЯ С ПАЦИЕНТИ НА ТЕМА: ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

11.10.2019г., 10.00 - 13.00ч., аудитория „Проф. Янко Добрев“, II-ра хирургия, УМБАЛ "Александровска"
Ако имате въпроси, свързани с рака на гърдата, нашите специалисти са готови да ви отговорят в рамките на сесията за пациенти „Очаквания и реалност в лечението на пациентите с онкологични заболявания“, организирана от лекари на УМБАЛ "Александровска" и на Комплексен онкологичен център - Бургас. Присъстващите ще имат възможност да дискутират с медиците диагностиката и лечението на най-често срещаното онкологично заболяване при жените и засягащо 5% от мъжете. Входът е свободен. 

Програма:

10.00 – 10.30 ч. „Доза на пациента и качество на образа при различните методи на диагностика и скрининг на рака на гърдата“ – доц. Десислава Костова-Лефтерова /медицински физик, УМБАЛ „Александровска“/

10.30 – 11.00 ч. „Алгоритъм на диагностика и стадиране на рака на гърдата“ – д-р Мариела Василева /специалист в Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“/

11.30-12.00 ч. „Как да изберем правилния подход в лечението на рака на гърдата“ - д-р Ася Консулова, дм /специалист в Клиника по медицинска онкология, Комплексен онкологичен център, гр. Бургас/

12.00-12.30 ч. „Оперативни техники в лечението на рака на гърдата“ – доц. Свилен Маслянков /специалист в Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“/

12.30-13.00 Въпроси към специалистите

Визитки:

Доц. Десислава Лефтерова
е медицински физик, специалист в областта на образната диагностика и радиационната защита при прилагане на йонизиращи лъчения в медицината. Специализирала е във Франция, Италия, Англия. Научните ѝ интереси са свързани с оптимизиране на рентгенови изследвания, радиационна защита, радиационно-индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване, осигуряване и контрол на качеството в рентгенологията, дозиметрия. Има над 10 години клиничен опит в областта на оптимизацията на диагностични рентгенови изследвания и процедури.

Д-р Ася Консулова, дм е специалист по вътрешни болести и по медицинска онкология. Професионалните ѝ интереси обхващат лечението на злокачествените тумори на гърдата, белия дроб, гастро-интестиналния тракт и невроендокринни тумори. Специализирала е в сертифицирани онкологични центрове в Белгия, Австрия и Португалия.

Д-р Мариела Василева е част от екипа на Клиниката по хирургия, прилагащ интраоперативната лъчетерапия при пациенти с ранен карцином на гърдата. Научните и професионалните ѝ интереси са свързани с диагностиката и лечението на злокачествените заболявания на гърдата и гастро-интестиналния тракт. Специализирала е в Англия, Холандия и от м. ноември започва работа в Катедрата по лъчетерапия и онкология на Медицинския университет в Инсбрук, Австрия.

Доц. Свилен Маслянков е хирург с над 20 години клиничен опит в хирургията. Специализирал е в Гърция, Испания, Хърватия, Англия, Русия и др. През 2013 е един от двамата стипендианти на Асоциацията по Kолопроктология на Великобритания и Ирландия (The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, ACPGBI) за Източна Европа. Специфичните му научни и практически интереси са свързани с онкологичната, пластично-възстановителната, миниинвазивна и колопроктологична хирургия, с над 250 оперативни намеси годишно.