Начало Актуално ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕКИПА НА ПРОФ. ИВАЙЛО ТЪРНЕВ

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕКИПА НА ПРОФ. ИВАЙЛО ТЪРНЕВ

01.10.2019
ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕКИПА НА ПРОФ. ИВАЙЛО ТЪРНЕВ

На втория Европейски конгрес по транстиретинова амилоидоза в Берлин екипът на проф. Ивайло Търнев, ръководител на Клиниката по нервни болести и на Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания в УМБАЛ „Александровска”, получи награда за постер с най-голяма научна значимост.

Изследвана е голяма кохорта от болни с транстиретинова фамилна амилоидоза, дължаща се на мутацията Glu89Gln и техните роднини. Установен е ефект на прародителя на мутацията, която е древна и е възникнала преди няколко хиляди години в днешна Югозападна България (Благоевградска и Кюстендилски области) и Северна Македония, а по-късно е пренесена и в други балкански страни и Сицилия. Мутацията причинява смесен клиничен фенотип с неврологични, кардиологични и гастроентерологични симптоми и признаци. Резултатите от проведените изследвания са публикувани в престижното международно научно списание Amyloid.

Наскоро проф. Търнев е избран и за член на Международния научен борд на световния THAOS регистър. Той е единствения член на Борда от Централна и Източна Европа. Работата на екипа на проф. Търнев е определена като „най-добра практика“, за което е поканен да презентира българския опит по време на Международната THAOS конференция в Стокхолм през септември.