Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

СВЕТОВНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ СЕ ПРИЛАГАТ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Това съобщи д-р Елена Арабаджиева, специалист в Отделението по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия и главен административен лекар на Клиниката по обща хирургия – I-ва хирургия, по повод на успешно прилаганите от екипа флуоресцентно- и ехографски-навигирана чернодробна хирургия, а също и най-съвременни методи, изследващи количествено функционалния капацитет на черния дроб. Чрез тях, както и с възможността за прилагане на предоперативна 3D компютър-томографска симулация се оптимизира диагностично-лечебният подход при пациенти с чернодробни тумори, което е свързано не само с намаляване на следоперативните усложнения и смъртността, но и с повишаване на резектабилността.

СПЕШНИЯТ МЕДИК Д-Р ДИМИТЪР ЧАПРАЗОВ ЩЕ БЪДЕ ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Д-р Чапразов е част от екипа на лечебното заведение от 2012г. Завършва медицина през 1990г. в Медицинска Академия, София. През 1998г. придобива специалност „Вътрешни болести“. Работил е като лекар-ординатор в МБАЛ Етрополе и като отговорник на РКЦ при ЦСМП - София област. Има богат клиничен опит в областта на дейностите, свързани със спешни състояния, както и организационен опит по отношение дейността на системата на спешната помощ. От началото на пандемията д-р Чапразов е на първа линия в борбата с Covid-19.

КОНСПЕКТ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Конспект за конкурса за зачисляване за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПЪРВА В СТРАНАТА ПРЕМИНАВА КЪМ ИЗЦЯЛО НОВ СТАНДАРТ ЗА ИМПЛАНТАЦИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЕЙСМЕЙКЪРИ

Това съобщи началникът на отделението по “Електрокардиостимулация и електрофизиология” към Клиниката по кардиология на болницата д-р Светослав Куртев. През изминалата седмица в лечебното заведение се проведе поредната обучителна среща за имплантация на физиологични пейсмейкъри, на която д-р Куртев и д-р Давид Жижек от University Medical Centre, Любляна, Словения имплантираха на четирима пациента по нов начин пейсмейкърни електроди във възбудно-проводната система на сърцето.

ХИРУРГЪТ ПРОФ. АТАНАС ЙОНКОВ ОГЛАВИ АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Това стана ясно днес, с решение на принципала - Министерство на здравеопазването. Проф. Йонков е лекар в Първа хирургия на УМБАЛ "Александровска" и ръководител на катедра „Обща и оперативна хирургия“ към Медицински университет, София. Има две придобити специалности - по обща хирургия (1997) и по онкология (2000). Специализирал е съвременна противотуморна терапия в Австрия; чернодробни трансплантации и консервационни техники за органно съхранение във Франция; лапароскопска хирургия в Гърция, Нидерландия и Израел.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗНЕСЕНИТЕ НА САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Информацията, публикувана на интернет-страницата на МЗ е обявена като резултат от извършен одит и изготвен доклад на Вътрешния одит на министерството, който обаче не е предоставен за становище на ръководството на лечебното заведение. На 10.10.2022г., на сайта на министерството се появи неприемливо озаглавена информация, съдържаща детайлна конкретика. В тази връзка, длъжни сме да заявим следното: По отношение на текста „За периода 30.06.

КРОС „БЯГАЙ В ИМЕТО НА ГЕРОИТЕ – ДОНОРИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“

Желаещите да тичат в подкрепа на донорството, могат да го направят тази събота (15 октомври), в 9 часа в Южния парк, заедно с екипа на Българския регистър за донори на стволови клетки и @5kmRun. Кросът е в подкрепа на нуждаещите се от лечение със стволови клетки и е израз на благодарност към всички доброволни донори, чиято смелост и готовност да се включат в кауза с име „човешки живот“ ги прави героите, от които някой някъде по света има силна нужда.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "УРОЛОГИЯ" В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-310/25.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Урология“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ 1.