Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

СВРЪХВИСОКОСКОРОСТЕН FULLRANGE® OCT (ОПТИЧЕН КОХЕРЕНТЕН ТОМОГРАФ) Е НАЙ-НОВАТА ПРИДОБИВКА В КЛИНИКАТА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

SOLIX е нова технология, която предоставя възможност да се идентифицират и проследяват многобройни патологии от предната до задната част на окото с изключителна диагностична точност. Методът е неинвазивен, бърз, безконтактен и безвреден за пациентите, и представя на живо микроструктурата на ретината като томографски напречен срез с висока разделителна способност, многократно превъзхождаща тази на другите образни методи (ултразвук, ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография).

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

На основание чл. 69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, във връзка с решение по т.1 от Протокол № 25/ 29.08.2022 г. на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, чл.18, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ

ЗАПОВЕД № ЗЧР – 310 гр. София, 25.08.2022 год. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С ЗАПОВЕД № ЗЧР – 310 гр. София, 25.08.2022 год. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ПРЕМИНАВА КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА МС ОТ 22.07.2022г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ В РАЗМЕР НА 35 МЛН. ЛВ.

Министерството на здравеопазването обяви в прессъобщение, че преминава към изпълнение на решението на Министерски съвет от 22 юли 2022 г., с което е одобрено отпускането на заем на УМБАЛ “Александровска” в размер на 35 000 000 лв. за погасяване на просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги за лечебното заведение, които настоящото ръководство завари. Това е решаваща крачка към дългосрочното решаване на проблемите в най-старата болница в България.

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ, СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНАТА ОБЯВА НА БОЛНИЦАТА

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност по чл. 11 и чл. 40:  

ИНФЕКЦИОНИСТЪТ Д-Р ТОМА ТОМОВ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЗАЕМА ПОСТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВТОРИ ПЪТ

Назначението му в служебния кабинет стана ясно вчера от заповед на министър-председателя Гълъб Донев. Д-р Томов ще координира и контролира политиките в дирекциите за лечебните дейности и обществените поръчки в Министерството на здравеопазването. Той ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ”

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

СИНДИКАТИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПОДПИСАХА АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, 26.07.2022г. представителите на синдикалните организации и ръководството на УМБАЛ „Александровска“ подписаха Анекс към сключения през м. март Колективен трудов договор. Със споразумението ще бъде постигнато увеличение на основните трудови възнаграждения до нивата на колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022г. за съответните категории персонал.