Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

ИНФЕКЦИОНИСТЪТ Д-Р ТОМА ТОМОВ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЗАЕМА ПОСТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВТОРИ ПЪТ

Назначението му в служебния кабинет стана ясно вчера от заповед на министър-председателя Гълъб Донев. Д-р Томов ще координира и контролира политиките в дирекциите за лечебните дейности и обществените поръчки в Министерството на здравеопазването. Той ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ”

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

СИНДИКАТИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПОДПИСАХА АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, 26.07.2022г. представителите на синдикалните организации и ръководството на УМБАЛ „Александровска“ подписаха Анекс към сключения през м. март Колективен трудов договор. Със споразумението ще бъде постигнато увеличение на основните трудови възнаграждения до нивата на колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022г. за съответните категории персонал.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протоколи от проведения изпит, обявявам списък на класираните кандидати, както следва:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОДОБРИ КРЕДИТ ЗА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ В РАЗМЕР НА 35 МЛН. ЛЕВА

Днес, на свое заседание Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022г., за предоставяне на заем на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, както и проект на Решение за определяне на условията за предоставяне на заем на Дружеството, неговото възстановяване и за одобряване проекта на договор между Министерство на здравеопазването и УМБАЛ „Александровска" за предоставяне на заема.

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Днес, 20.07.2022г. се проведе поредна работна среща между ръководството и представителите на синдикатите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, на която се постигна споразумение, по предложение на работодателя, за увеличение на основните работни заплати до нивата, договорени в отрасловия КТД за отрасъл „Здравеопазване“.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ ОТ ФИНАНСОВАТА КРИЗА, СЛЕД УРЕЖДАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Данните показват, че въведените оздравителни мерки, както и съпричастноста на всички работещи в болницата, дават очакваните резултати. В тази връзка ръководството на УМБАЛ „Александровска“ изказва искрена благодарност и поздравява началниците на клиниките, старшите медицински сестри и всички работещи в лечебното заведение, за постоянството и търпението, за усилията, за проявената креативност и отговорност.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-3420/5.07.22 по проверка