Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗНЕСЕНИТЕ НА САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Информацията, публикувана на интернет-страницата на МЗ е обявена като резултат от извършен одит и изготвен доклад на Вътрешния одит на министерството, който обаче не е предоставен за становище на ръководството на лечебното заведение. На 10.10.2022г., на сайта на министерството се появи неприемливо озаглавена информация, съдържаща детайлна конкретика. В тази връзка, длъжни сме да заявим следното: По отношение на текста „За периода 30.06.

КРОС „БЯГАЙ В ИМЕТО НА ГЕРОИТЕ – ДОНОРИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“

Желаещите да тичат в подкрепа на донорството, могат да го направят тази събота (15 октомври), в 9 часа в Южния парк, заедно с екипа на Българския регистър за донори на стволови клетки и @5kmRun. Кросът е в подкрепа на нуждаещите се от лечение със стволови клетки и е израз на благодарност към всички доброволни донори, чиято смелост и готовност да се включат в кауза с име „човешки живот“ ги прави героите, от които някой някъде по света има силна нужда.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "УРОЛОГИЯ" В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-310/25.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Урология“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ 1.

УЛТРАМОДЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА СЪРДЕЧНОСЪДОВ СКРИНИНГ Е НАЙ-НОВАТА ПРИДОБИВКА В КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ НА АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Апаратът автоматично измерва индекса на налягане между долни и горни крайници и служи за откриване и проследяване на периферна съдова болест (PAB) и предсърдно мъждене (AF). Уредът е снабден с уникална опция за измерване на скоростта на пулсовата вълна, която показва до каква степен съдовете на пациента са увредени от хипертония или друго заболяване, и спомага да се отчете необходимостта от терапия или ефекта от нея. Друго предимство е, че освен периферно артериално налягане, устройството измерва и централното аортно налягане напълно неинвазивно.

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

З А П О В Е Д № ЗЧР – 350 гр. София, 30.09.2022г. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ 1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва: № Клинична специалност Брой места       1 Съдебна медицина и деонтология 1 II.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА АКНЕ НА 12 И 13 ОКТОМВРИ

УМБАЛ „Александровска“ ще бъде част от партньорските организации в информационната кампания #ЗаедноСме в борбата срещу акнето, организирана за осма поредна година от BIODERMA и партньори. Това е най-често срещаното кожно заболяване, което засяга до 80% от тийнейджърите и 40% от младите хора над 25 годишна възраст. Кампанията има за цел да популяризира превенцията, ранното лечение и ключовата роля на дерматолога, както и че акнето е лечимо кожно заболяване.

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

По повод Световния ден на зрението 13-ти октомври, Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска“ в партньорство с Български Лекарски Съюз, Българско Дружество по Детска офталмология, Невроофталмология и Офталмогенетика и благотворителната инициатива “Българската Коледа”, организират безплатен очен скрининг на деца в предучилищна възраст (4-6 г.) и на хора в пенсионна възраст, при които не е установен зрителен проблем.

ДОЦ. ГЕРГАНА ПЕТРОВА Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА КЛИНИКАТА ПО ПЕДИАТРИЯ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

След успешно издържан конкурс, доц. Петрова оглави Клиниката по детски болести на Александровска болница. Тя е завършила медицина в Медицински университет, София през 2003г. Трудовият ѝ стаж започва през 2004г. като редовен аспирант в детска клиника на УМБАЛ „Александровска“. През 2008г. е назначена за лекар ординатор, през 2009 г. става асистент в педиатричната клиника, по-късно и главен асистент. Доцент е от ноември 2016г. Придобива специалност по детски болести през 2008г.