Начало ЗА НАС Администрация

администрация

Отдел "Правно-нормативно обслужване"

Даниела Цекова
Главен юрисконсулт

Тел.: 02/ 9230 330
Моб.: 0877 575 032
 
 
Юрисконсулти
Тел.: 02/ 9230 208
 
Таня Симова  
Деница Тодорова

Е-mail: denitsa.v.todorova@gmail.com

 

Отдел "Управление на човешките ресурси"

Гергана Цацева
Началник отдел

Тел.: 02/ 9230 639
Е-mail: gerganapetrova1919@gmail.com

 

 

Отдел "Обществени поръчки"

Елена Великова
Началник отдел

Тел.: 02/ 9230 628
Е-mail: eli_a_velikova@abv.bg

--------------

Ася Величкова

Специалист в отдел „Обществени поръчки”
Тел.: 02/ 9230 578
E-mail: a.velichkova@abv.bg

Костадинка Манова
Специалист в отдел „Обществени поръчки”
Тел.: 02/ 9230 578 

Албена Стоилкова
Специалист обработка на данни по обществени поръчки
Тел.: 02/ 9230 578

 

Отдел "Финансово-икономически със сектор ТРЗ"

Евелина Галищарова
Главен счетоводител
Началник отдел "Финансово-икономически"

Тел.: 02/ 9230 222
Моб.: 0877 573 971
E-mail: evelina.g@abv.bg

Автобиография

 

 

Сектор "Счетоводство, в т.ч. и касиерска служба"

Миглена Кукушева
Зам. главен счетоводител
Тел.: 029230580
Моб.: 0877 566 590
Е-mail: miglenakukusheva@abv.bg

 

 

Сектор "Труд и работна заплата"

Снежана Цветанова
Ръководител сектор

Тел.: 02/9230 264


 

Отдел "Бюджет и договорни партньори"

Венета Христова
Началник отдел

Tел.: 02/ 9230 245, 469
Моб. 0877 571 905
E-mail: v_hristova@alexandrovska.com

Автобиография

Специалисти

Златка Костова 

Тел.: 02/ 9230 245
Моб.: 0877 568 972
Е-mail: z_kostova@alexandrovska.com

---------

Елена Кирилова

Тел.: 02/ 9230 274
Моб.: 0877 570 023
Е-mail: e_kirilova@alexandrovska.com

--------

Биляна Димитрова

Тел.: 02/ 9230 212
Моб.: 0877 568 994
Е-mail: b_dimitrova@alexandrovska.com

--------

Петя Коцева-Павлова

Тел.: 02/ 9230 724
Е-mail: 

--------

Петя Рускова

Тел.: 02/ 9230 274
E-mail: p_ruskova@alexandrovska.com

---------

Лилия Цветкова

Тел.: 02/ 9230 274
E-mail: l_cvetkova@alexandrovska.com

--------

Жасмина Добринова

Тел.: 02/ 9230 274
E-mail

--------

Дочка Чапразова

Тел.: 02/ 9230 274
E-mail

---------

Координатор „Фондове“

Тел.: 02/ 9230 212
Моб.: 
 

 

 

 

 

Отдел "Медицинска апаратура и информационни системи"

Инж. Венелин Минчев
Началник отдел
 

Tел.: 02/ 9230 386
E-mail: v_minchev@alexandrovska.com 
 
 
 
Образование
Технически университет, София
Факултет „Комуникационна техника и технологии”
Електронен инженер
 
------------
 
Инж. Димитрина Влахова
Специалист "Информационни системи" 
Tел.: 02/ 9230 383
E-mail: dsvlahova@gmail.comСпециалист "Информационни системи" 


Никола Марков
Специалист "Медицинска апаратура" 

Валентина Попова

Специалист "Медицинска апаратура" 
 

 

Отдел "Информация, координация, контрол, охрана и сигурност"

Д-р Божидар Чукурланов
Началник отдел

Tел.: 02/ 9230 790
Е-mail: bozidar@abv.bg

Автобиография

 

 

Отдел "Обща канцелария"

Евелина Гяцова
Началник отдел

Tел.: 02/ 9230 859
Е-mail: evelina7@gmail.com
 

 

 

Отдел "Транспорт"

Цветан Александров
Началник отдел

Tел.: 02/9230 238
Mоб.: 0893 644 110

Шофьори на линейки

Валери Минев 
Моб.: 0877 570 092
    
Милчо Иванов
Моб.: 0877 568 081

Методи Димитров
Моб.: 0877 570 116

Светлин Славов
Моб.: 0877 568 076

Христо Илиев
 
Моб.: 0877 568 066

Драгомир Рангелов 
Моб.: 0877 568 068

Велизар Горанов
Моб.: 0877 568 069
        
Ивайло Капитански
Моб.: 0877 568 071

Емил Георгиев
 
Моб.: 0877 573 042

Радослав Петров
Моб.: 0877 570 079
 

Отдел "Болнично хранене и диететика"


Tел.: 02/9230 405
 

 

Сектор "Охрана на труда"

Николета Методиева
Експерт "Здравословни безопасни условия при работа"

Tел.: 02/ 9230 417

Отдел "Координация, информационно-аналитична дейност и статистика"

Антония Жилева
Началник отдел

Тел.: 02/ 9230 579
Моб:
Email: jileva02@gmail.com

Албена Маркова
Координатор „Доставки и заявки“

Тел.: 02/ 9230 579
Моб:
Тел.: 0898412474
Email: apostolbeni@abv.bg


Габриела Динева
Координатор „Доставки и заявки“

Тел.: 02/ 9230 809
Моб: 0894232438
Email: otdelkiads@gmail.com


Мария Маркова
Специалист "Снабдителска дейност"

Тел.: 02/ 9230 545
Моб.: 0887570899
Email: markovaalexandrovska@gmail.com


Ани Василева

Специалист "Снабдителска дейност"

Тел.: 02/ 9230 809
Моб: 
Email: otdelkiads@gmail.com


Виолета Димитрова
Снабдител, доставчик

Тел.: 02/ 9230 255
Моб.: 0877571911 
Email: vdim.snabd@abv.bg

 

Отдел "Поддръжка и снабдяване"

Венцеслав Христов
Началник отдел
Тел.: 02/ 9230 600
Е-mail:
---------------------------------------------

Валентина Николова
Началник склад
Tел.: 02/ 9230 533
----------------------------------------------

Виолета Димитрова
Снабдител, доставчик
Tел.: 02/ 9230 255


 

Отдел "Материално-техническа база"

Владимир Генов
Началник отдел

Тел.: 02/ 9230 343
Моб.:0888490464
E-mail: h1sazul@abv.bg

Автобиография

Емил Бачев - специалист "Електротехници"
Моб.: 0877 573 046
E-mail: emetob@abv.bg

Методи Костов - специалист "СМГ"
Моб.: 0877 013 012
Е-mail: mediivanov@gmail.com