Начало ПРЕСЦЕНТЪР Актуално

Актуално

ИНФЕКЦИОНИСТЪТ Д-Р ТОМА ТОМОВ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЗАЕМА ПОСТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВТОРИ ПЪТ
ИНФЕКЦИОНИСТЪТ Д-Р ТОМА ТОМОВ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЗАЕМА ПОСТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВТОРИ ПЪТ
09.08.2022

Назначението му в служебния кабинет стана ясно вчера от заповед на министър-председателя Гълъб Донев. Д-р Томов ще координира и контролира политиките в дирекциите за лечебните дейности и обществените поръчки в Министерството на здравеопазването. Той ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването. Д-р Томов ще контролира работата на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", на Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология, на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Националната експертна лекарска комисия.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ”
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ”
08.08.2022

З А П О В Е Д № ЗЧР – 297 гр. София 03.08.2022г. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1, чл.40, ал.1 и чл.42б от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ 1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва: № Клинична специалност Брой места       1.

 СИНДИКАТИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПОДПИСАХА АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР
СИНДИКАТИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПОДПИСАХА АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР
26.07.2022

Днес, 26.07.2022г. представителите на синдикалните организации и ръководството на УМБАЛ „Александровска“ подписаха Анекс към сключения през м. март Колективен трудов договор. Със споразумението ще бъде постигнато увеличение на основните трудови възнаграждения до нивата на колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022г. за съответните категории персонал. • Началник на клиника 2500 лв. • Началник на отделение/ ръководител на болнична аптека 2300 лв.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"
26.07.2022

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протоколи от проведения изпит, обявявам списък на класираните кандидати, както следва: ПСИХИАТРИЯ Симона Росенова Стойнева Димо Христов Димов ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Явор Вениславов Кюмюрджийски КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ Михаела Христова Христова ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ Кристина Димитрова Радоева УРОЛОГИЯ  Борислава Борисова Бележкова КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ Ферхат Юсуфов Максудов В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираните кандидати следва да се явят в отдел „УЧР” за оформяне на документите.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОДОБРИ КРЕДИТ ЗА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ В РАЗМЕР НА 35 МЛН. ЛЕВА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОДОБРИ КРЕДИТ ЗА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ В РАЗМЕР НА 35 МЛН. ЛЕВА
20.07.2022

Днес, на свое заседание Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022г., за предоставяне на заем на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, както и проект на Решение за определяне на условията за предоставяне на заем на Дружеството, неговото възстановяване и за одобряване проекта на договор между Министерство на здравеопазването и УМБАЛ „Александровска" за предоставяне на заема.

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
20.07.2022

Днес, 20.07.2022г. се проведе поредна работна среща между ръководството и представителите на синдикатите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, на която се постигна споразумение, по предложение на работодателя, за увеличение на основните работни заплати до нивата, договорени в отрасловия КТД за отрасъл „Здравеопазване“. Увеличението е средно със 70% и ще влезе в сила от 1.08.2022г., след подписване на анекс към КТД и утвърждаване на новите вътрешни правила за образуване на работната заплата.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ ОТ ФИНАНСОВАТА КРИЗА, СЛЕД УРЕЖДАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ ОТ ФИНАНСОВАТА КРИЗА, СЛЕД УРЕЖДАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
12.07.2022

През м. май 2/3 от структурите на болницата реализират печалба. Общата печалба на клиниките възлиза на 1,5 млн. лв. При излизането от COVID пандемията в края на м. май финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ показва изразена тенденция към подобряване. Положителен резултат е налице при 20 от общо 28 структурни звена на лечебното заведение, изразяващ се в печалба от 1,5 млн. лева, сочат данните от отчета за м. май. Данните от прогнозирания счетоводен финансов резултат за юни запазват тази тенденция.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"
05.07.2022

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-3420/5.07.22 по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:   ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ ПСИХИАТРИЯ СИМОНА РОСЕНОВА СТОЙНЕВА ПСИХИАТРИЯ ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ДИКОВ ПСИХИАТРИЯ ЯВОР ВЕНИСЛАВОВ КЮМЮРДЖИЕВ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА МИЛЕНА НИКОЛОВА МАЗГАЛОВА КЛИНИЧНА  ПСИХОЛОГИЯ МИХАЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА КЛИНИЧНА  ПСИХОЛОГИЯ КРИСТИНА ДИМИТРОВА РАДОЕВА ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ БОРИСЛАВА БОРИСОВА БЕЛЕЖКОВА УРОЛОГИЯ ФЕРХАТ ЮСУФОВ МАКСУДОВ КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ Датата и мястото на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително на сайта на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.