Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Клиника по клинична имунология с Банка за стволови клетки
УМБАЛ „Александровска” ЕАД
ул. "Св. Георги Софийски" № 1
София 1431
Е-mail: kki.alexandrovska@abv.bg

Амбулатория 
Тел.: 02/ 9230 760

Записване за консултация 
Тел.: 02/ 9230 760

Лекарски кабинет / манипулационна
Тел.: 02/ 9230 712
         02/ 9230 916

Флоуцитометрия
Тел.: 02/ 9230 713

Лаборатория "Клетъчен имунитет"
Тел.: 02/ 9230 726

Лаборатория "Хуморален имунитет"
Тел.: 02/9230 543

Лаборатория "Молекулярна диагностика"
Тел.: 02/ 9230 914

Лаборатория "Тъканно типизиране"
Тел.: 02/ 9230 711

Серология
Тел.: 02/ 9230 690

Банка за стволови клетки от пъпна връв
Тел.: 02/ 9230 915
         02/4265 614
Моб.: +359 882 943 916
E-mail: publicscbank_kki@abv.bg

Български регистър за донори на костен мозък
Моб.: 089 5511298
Тел/факс.: 02/ 9230 496
Е-майл: bulregistry@gmail.com

ПИД център
Моб.: 0877 570 898

Как да ни намерите най-лесно?

В сградата на Лабораторно-диагностичния блок на УМБАЛ „Александровска“, вход от страната на Клиника по нервни болести

Първи етаж
- амбулатория
- направление „Тъканно типизиране”
- направление „Клетъчен имунитет”
- направление „Хуморален имунитет”

Втори етаж
- Български регистър за донори на костен мозък
- направление „Молекулярна диагностика”

Вход на Лабораторен блок
Първи етаж
- каса

Втори етаж
- Началник клиника
- Функционален експертен център „Джефри модел”
- Експертен център по редки заболявания, първични имунни дефицити
- Банка за стволови клетки

В сградата на Първи хирургичен блок, етаж 3
- стационар