Начало За нас Управление ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Заместник директор по лечебната дейност

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ

Тел.: +359 886 503 884
         02/ 9230 813
         02/ 9230 430
E-mail: dimbull@abv.bg

Образование:

1991 г. - висше образование по медицина Медицински Университет, София
2010 г. - диплом за образователна и научна степен “ДОКТОР” по научна специалност “Обща хирургия”.

Следдипломна квалификация:

2001 г. - специалност по „Хирургия”
2001 г. - курс по Здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София
2004 г. - специализация по хирургия в Department of Surgery, Kinki University School of Medicine, Osaca, Japan

Професионално развитие:

1991г.- 1995г. - интерн и асистент в Клиниката по спешна неврохирургия ВМА - София
1997г. и понастоящем - хирург в Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска” - София, асистент, старши асистент, главен асистент
2012г. - доцент в Катедрата по Обща и оперативна хирургия, Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София
2013 г. - Заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска”, София
юни 2016 г. - избран за Заместник декан по учебната дейност на Медицински факултет, МУ - София

Преподавателска дейност:

Лекции и практически упражнения по хирургия на студенти ІІІ курс Медицински факултет, МУ-София, обучение на специализанти по хирургия

Научна дейност:

Участие в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия
Автор и съавтор в 85 публикации в специализирани медицински списания, 2 учебника и 2 ръководства по хирургия за студенти по медицина

Дисертационен труд - „Проучвания върху обема на лимфната дисекция като компонент от оперативното лечение на стомашния карцином в стадии 0-ІІІВ” (2010 г.)

2002 г. - 2012 г. - научен секретар на сп. „Хирургия”
2012 г. - член на редколегията на сп. „Хирургия”

Членство в научни и професионални организации:

Българско Хирургическо Дружество
Български Лекарски Съюз
Българска Асоциация на Хирурзи, Гастроентеролози и Онколози
Член на УС на Националния съсловен съюз на лекарите хирурзи
Член на УС на Съюза на българските медицински специалисти
Зам. председател на Българското хирургическо дружество

Награди:

2007 г. Плакет „90 години Медицински Факултет – София”
2010 г. Грамота на БХД „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност”
2016 г. Награден знак "SIGNUM LAUDIS" (IIІ степен) на плакет, за принос в организацията и реализацията на образователната, научноизследователската и експертна дейности в МУ – София