Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Доц. д-р Евгений Хаджиев, дм

Тел.: 02/ 9230 599
E-mail: e_hadji58@yahoo.com

Автобиография

 

 
Д-р Лъчезара Шемелекова - асистент
Д-р Цветелина Василева - асистент
Д-р Гергана Цветкова - асистент
Д-р Вера Танева
Д-р Ивелина Тенева
Д-р Борис Атанасов
 
Специализанти

Д-р Емел Емрединова Бекирова
Д-р Георги Вълчев
Д-р Миряна Пламенова Райковска - асистент
 
 
 

 

Маргарита Петровска

Тел.: 02/ 9230 522
E-mail: margaritapetrovska@abv.bg