Начало Профил на купувача Процедури по ЗОП Доставка на реактиви и консумативи за биохимични, хормонални и микробиологични изследвания на хемокултури за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД