Начало Профил на купувача Процедури по ЗОП Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Разяснения 2

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Разяснения

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Декларации

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Документация

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Обявление

Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Решение