Начало ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ Високоспециализирани медицински дейности

Високоспециализирани медицински дейности

ВСМД Наименование на ВСМД Цена (лв)
99.25 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12,20
92.01 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза 46,46
92.03 Сцинтиграфия с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ 58,58
92.05 Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI 58,58
92.14 Костна сцинтиграфия 70,70
92.15 Белодробна сцинтиграфия 58,58
91.80 Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология 250,00
38.93 Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа 100,00