Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протоколи от проведения изпит, обявявам списък на класираните кандидати, както следва:

ПСИХИАТРИЯ

Симона Росенова Стойнева
Димо Христов Димов

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Явор Вениславов Кюмюрджийски

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

Михаела Христова Христова

ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

Кристина Димитрова Радоева

УРОЛОГИЯ 

Борислава Борисова Бележкова

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Ферхат Юсуфов Максудов

В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираните кандидати следва да се явят в отдел „УЧР” за оформяне на документите.