Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СИНДИКАТИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПОДПИСАХА АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, 26.07.2022г. представителите на синдикалните организации и ръководството на УМБАЛ „Александровска“ подписаха Анекс към сключения през м. март Колективен трудов договор.

Със споразумението ще бъде постигнато увеличение на основните трудови възнаграждения до нивата на колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022г. за съответните категории персонал.

• Началник на клиника 2500 лв.
• Началник на отделение/ ръководител на болнична аптека 2300 лв.
• Лекар с две специалности /магистър-фармацевт с две специалности, магистър с немедицинско образование с две специалности, пряко участващ в диагностично – лечебната дейност 2200 лв.
• Лекар с една специалност /магистър-фармацевт с една специалност, магистър с немедицинско образование с една специалност, пряко участващ в диагностично – лечебната дейност 2100 лв.
• Лекар, магистър-фармацевт, магистър с немедицинско образоване, пряко участващ в диагностично – лечебната дейност 2000 лв.
• Магистър с немедицинско образование не участващ пряко в диагностично-лечебната дейност 1900 лв.
• Главна медицинска сестра 1650 лв.
• Старша медицинска сестра (акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник и др.) 1550 лв.
• Медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори, помощник-фармацевти и др.) 1500 лв.
• Бакалавър c немедицинско образование пряко участващи в диагностично-лечебната дейност) 1500 лв.
• Квалифицирани производствени работници 910 лв.
• Оператор на транспортни средства 910 лв.
• Нискоквалифицирани работници 910 лв.
• Административни звена 30%

Увеличението на работните заплати влиза в сила от 01.08.2022г. Целта на споразумението е да се повиши мотивацията на работещите в лечебното заведение за активно участие в работните процеси и достойно възмездяване на отговорния им и висококвалифициран труд.