Начало Актуално ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВА ПЕНЧЕВА ОТ ДНЕС Е ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВА ПЕНЧЕВА ОТ ДНЕС Е ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

06.01.2022
ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВА ПЕНЧЕВА ОТ ДНЕС Е ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Тя заема мястото на д-р Петър Грибнев, който в края на миналата година бе назначен за зам.- министър на здравеопазването.

Доц. Венцислава Пенчева е специалист по „Вътрешни болести” (2008) и по „Пневмология и фтизиатрия” (2012) и е част от екипа на Отделението по белодробни болести в Клиниката по пропедевтика на Александровска болница. От м. ноември 2020г. е ръководител на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински университет - София.

През 2014г. доц. Пенчева защитава дисертация на тема „Белодробни усложнения след бъбречна трансплантация" и придобива научна степен „доктор” по научна специалност „Белодробни болести”. През 2017г. завършва магистратура по „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт” в УНСС, гр. София. Притежава множество сертификати от международни курсове в различни сфери на пулмологията.

Научните интереси на доц. Пенчева са в сферата на специфичните и неспецифични белодробни инфекции, бронхообструктивните заболявания, дихателни нарушения по време на сън, белодробно ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания, белодробен рак, белодробна тромбоемболия, сърдечно-съдови и ендокринни усложнения при обструктивна сънна апнея и др.

Има над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни медицински списания, включително монографии и учебници, участия в голям брой конгреси в страната и чужбина.

Екипът на лечебното заведение ѝ желае здраве, дух, творческа енергия, креативност и успехи в името на просперитета и добрия имидж на болница "Александровска"!