Начало Актуално СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

25.11.2021
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД № ЗЧР-338/19.10.2021г. за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация с финансиране на обучението по реда на чл. 40 ал.1 и чл. 42б от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията ( ЗЧР 412/02.11.2021г.) по проверка на съответствието на подадените документи, обявяваме списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ

За специализация с финансиране на обучението по реда на чл. 40, ал.1 и заплащане на субсидия по чл. 42б от Наредба №1/2015г. съгласно Заповед № РД-19-7/29.10.2020г. на Министъра на здравеопазването:

Специалност „ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“

1. Доника Стефанова Йорданова
2. Юлия Юревна Сорес
3. Силвия Федева Христова

Изпитът ще се проведе на 06.12.2021г. /понеделник/ от 9.00ч. в аудитория „Проф. Стефан Ватев“ на Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“:

Специалност „КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“

Изпитът ще се проведе на 07.12.2021г. /вторник/ от 9.00ч. в Учебната зала на Клиниката по алергология на УМБАЛ „Александровска“:

1. Ферхат Юсуфов Максудов
2. Траяна Димитрова Събева
3. Цветелина Тодорова Вълова
4. Есин Мустафова Неджибова
5. ИвелинаГеоргиева Георгиева