Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Клиника по клинична имунология с Банка за стволови клетки
УМБАЛ „Александровска” ЕАД
ул. "Св. Георги Софийски" № 1
София 1431
Е-mail: kki.alexandrovska@abv.bg

Банка за стволови клетки
Тел.: 02/ 9230 915

Тъканно типизиране
Тел.: 02/ 9230 690

Амбулатория (вкл. записване на консултации с проф. Елисавета Наумова)
Тел.: 02/ 9230 760

Хуморален имунитет
Тел.: 02/9230 543

Български регистър за донори на костен мозък
Тел: 02/ 426 56 14
Тел/факс.: 02/ 9230 496
Е-майл: bulregistry@gmail.com

ПИД център
Моб.: 0877 570 898

Стационар
Тел.: 02/ 9230 450

Как да ни намерите най-лесно?

В сградата на Лабораторно-диагностичния блок на УМБАЛ „Александровска“, вход от страната на Клиника по нервни болести

Първи етаж
- амбулатория
- направление „Тъканно типизиране”
- направление „Клетъчен имунитет”
- направление „Хуморален имунитет”

Втори етаж
- Български регистър за донори на костен мозък
- направление „Молекулярна диагностика”

Вход на Лабораторен блок
Първи етаж
- каса

Втори етаж
- Началник клиника
- Функционален експертен център „Джефри модел”
- Експертен център по редки заболявания, първични имунни дефицити
- Банка за стволови клетки

В сградата на Първи хирургичен блок, етаж 3
- стационар