Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Администрация

НачалоЗа нас Администрация Финансов контрол

Финансов контрол

Румен Макариев
Tел.: 02/ 9230 551
E-mail: rumen.makariev@gmail.com

Пламена Консулова
Тел.: 02/9230 513

Борислава Велева
Тел.: 02/9230 513