Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – І-ва хирургия

Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия - І-ва хирургия към УМБАЛ „Александровска“ осигурява планово и спешно лечение на пациенти от цялата страна със заболявания на гастро-интестиналния тракт (хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънки и дебели черва), жлъчно-чернодробната система, панкреаса, далака; редки туморни заболявания - ретроперитонеални, невроендокринни и гастроинтестинални стромални тумори; доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата, щитовидната жлеза и надбъбреците; всички видове хернии, доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата и подкожието, изискващи хирургична намеса, остри и хронични парапроктити (абсцеси, фистули и фисури), хемороиди, пиларни кисти и др.

КОЧПХ предоставя на пациентите ефективно планиране и комплексен подход в диагностиката и лечението, широк спектър от терапевтични и хирургични намеси чрез използване на съвременните технологии и апаратура за извършване на отворена и миниинвазивна (лапароскопска) хирургия – лазерна и електрохирургия, ултразвукова дисекция и коагулация и др., безинцизионно премахване на хемороиди чрез прекъсване на кръвотока към тях, контролирано с ехографско доплерово изследване- т.нар. трансална хемороидална дезартеризация (THD), поставяне на постоянен венозен катетър (порт-а-кат) за провеждане на химиотерапия, интраоперативна рентгенова и ехографска диагностика.