Услуги

Отделението е разположено на входа на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, и се намира в корпуса на Клиниката по Урология и Клиниката по Чернодробно-панкреатична хирургия.

Спешно отделение разполага с 4 легла за активно наблюдение на пациенти, както и със зала за активно наблюдение на критично болни. Отделението работи на непрекъснат 24 часов режим на готовност за обслужване на пациенти със спешни състояния.

Отделението използва целия възможен диагностичен и лечебен инструментариум на една университетска болницата от такъв мащаб. На разположение на отделението са спешна лаборатория, рентген, компютърен томограф, широк кръг специалисти - консултанти от профилните звена на болницата. Консултанти на отделението са водещи, доказали се в своята област клиницисти, повечето от които са и национални и републикански консултанти.

Отделението разполага с апаратура за ултразвукова диагностика, а също така със зала за интензивни грижи, позволяваща приема и обработката на пациенти в критично състояние.

В отделението работят висококвалифицирани лекари с признати специалности по спешна медицина, нефрология, вътрешни болести. Персоналът на отделението е със значителен опит в обслужването на спешни състояния при пациенти с интердисциплинарни проблеми, както и в отделни направления на интензивното поведение, диагностика и лечение – неинвазивна апаратна вентилация при сърдечни заболявания, спешни състояния в областта на урологията, нефрологията и др.

Спешно отделение извършва първичната обработка и регистрация на кандидат реципиентите за бъбречна трансплантация при извършването на такава.