Услуги

Отделението по инвазивна кардиология разполага с ангиографска система от последно поколение (производство 2012г.) Philips Allura Xper FD Series, монтирана август 2013 г., осъществяваща дигитална обработка на образа и пълен обем инвазивни изследвания (дясна и лява сърдечна катетеризация с манометрия, ангиокардиография, селективна коронарна ангиография /СКАГ/, миокардна биопсия) и интервенционално лечение (перкутанна транслуминална коронарна ангиопластка /ПТКА/ и поставяне на стент). 

Отделението е специализирано за извършване на диагностични сърдечни катетеризации и всички видове коронарни интервенции, включително при остър миокарден инфаркт и нестабилна ангина пекторис. Извършва се и диагностика и определени интервенции на извънсърдечни съдови заболявания - мозъчни, съдови и други съдови зони. Отделението се интегрира в лечебно-диагностична и терапевтична дейност, свързана с онкологичните заболявания.