Услуги

Изследвания на сърдечно-съдова система, бели дробове и паратиреоидни жлези. Тези изследвания се извършват на томографска гама-камера, комбинирана с рентгенова компютърна томография, която позволява по-точна оценка и локализация на болестните процеси.