Услуги

Консултативни прегледи и лечение към УМБАЛ "Александровска" на свободно платени пациенти, по договор със здравни фондове и персонал на болницата.

Консултативни прегледи и лечение към ДКЦ "Александровска" по договор със здравно-осигурителната каса (ЗОК) на здравно-осигурени пациенти изпратени с направление от общопрактикуващи лекари и специалисти, работещи със ЗОК, по договор с други здравни фондове и др.

Подходящи за доболнична физиотерапия и рехабилитация са всички заболявания, позволяващи приходящо (амбулаторно, доболнично) лечение.