Услуги

Eкипът на клиниката има водеща роля в областта на ултразвуковата диагностика на отделителната система и пункционната бъбречна биопсия.