Услуги

• Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на Урологията, Коремната хирургия, Лицево-челюстната и пластичната хирургия, Офталмологията.