Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЙОНКОВ, ДМ                  

Тел.: 02/ 9230 810
         02/ 9230 811
E-mail: aionkov@abv.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

• 1992 - Висше образование по медицина, Медицински университет, гр. София
• 2018 - Магистър по Здравен мениджмънт, ВТУ
• 2007 - Доктор по медицина - дисертация “Експлантация на черен дроб в рамките на мултиорганна експлантация от кадаверичен донор”

ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ

• 1997 - Хирургия
• 2000 - Онкология

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

• 1993 до момента - Катедра „Обща и оперативна хирургия“, МУ-София, Медицински факултет, Клиника по обща хирургия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
• 1993 - клиничен ординатор
• 1995 - асистент
• 1998 - старши асистент
• 2001 - главен асистент
• 2009 - доцент
• 2021 - професор
• 2010 - завеждащ Операционен блок, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ "Александровска"
• 2019-2021 Началник на Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ "Александровска"
• 2019 - до сега, Ръководител на катедра „Обща и оперативна хирургия“ към МФ на МУ, София


ПРОВЕДЕНИ КУРСОВЕ, ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ


• 1995 - Съвременна противотуморна терапия - Университет Виена, Австрия
• 2001 - 2002 - Чернодробни трансплантации - Университет - Рен, Франция
• 2002 - Професионална специализация по консервационни техники за органно съхранение - Сен Мало, Франция
• 2002 - Мениджмънт на интраоперативната чернодробна исхемия - Рен, Франция
• 2017 - Лапароскопски методи на лечение на придобитите дефекти на коремната стена - Атина, Гърция
• 2019 - Лапароскопски методи за лечение на ниските ректална бластоми - Амстердам, Нидерландия
• 2020 - Лапароскопска хирургия - Израел

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

• Българско Хирургическо Дружество
• Български Лекарски Съюз
• Член на Програмния съвет към УМБАЛ „Александровска” (2008)
• Член на Етичната комисия на Съюза на хирурзите в България (2009)
• Член на българското хирургическо дружество
• Член на Комисията за атестиране към Факултетния съвет на Медицински факултет на МУ-София – до 2020г.
• Член на Постоянната научно-експертна комисия по биология и медицински науки към Фонда за научни изследвания от 01.2016г. 

НАУЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

• Лекции и практически упражнения на български и английски език по обща и оперативна хирургия на студенти ІІІ курс Медицински факултет, МУ-София, обучение на специализанти по хирургия

• Участие в създаването и провеждането на практически модули за студенти медици от III курс „Спешна хирургия”, „Постоперативен период в коремната хирургия”

• Ръководство на специализанти/докторанти

УЧАСТИЯ В ДОКЛАДИ, СТАТИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ, НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Множество участия и български и чуждестранни научни форуми, над 105 труда, участия в учебници и учебни помагала, участие в научен проекти ГРАНТ към МУ-София и международни проекти.

НАГРАДИ

2017г. - Почетен знак “SIGNUM LAUDIS” –  за особен принос в развитието на Медицински университет, гр. София