Търсене по буква: ш

Разширено търсене

 
 
Намерени резултати за 'ш' : 13
 • Д-р Красимир Борисов Шопов

  Доктор по Хирургия

  Няма налична информация за д-р Красимир Шопов

  Информация за контакт

  Е-mail medic1d@abv.bg

  Клиника

  Клиника по хирургия

 • Д-р Лъчезара Атанасова Шемелекова

  Доктор по Клинична хематология

  Няма налична информация за д-р Лъчезара Шемелекова

  Информация за контакт

  Е-mail l.shemelekova@gmail.com

  Клиника

  Клиника по клинична хематология

 • Д-р Петко Стефанов Шошков

  Доктор по Вътрешни болести

  Няма налична информация за д-р Петко Шошков

  Информация за контакт

  Е-mail pshoshkov@hotmail.com

  Клиника

  Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"

 • Доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова

  Доцент д-р по Неврология

  Няма налична информация за доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова...

  Информация за контакт

  Е-mail shima_meh@yahoo.com

  Клиника

  Клиника по нервни болести

 • Д-р Евгени Ваньов Шарков

  Доктор по Пластично-възстановителна и естетична хирургия

  Д-р Евгени Шарков завършва МУ-София с грамота за отличен успех. Защитава специалност "Пластично-възс...

  Информация за контакт

  тел 02/9526039

  Клиника

  Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия

 • Д-р Олга Вадимивна Шпортко

  Доктор по Анестезиология и интензивно лечение

  Няма налична информация за д-р Олга Шпортко

  Информация за контакт

  тел 02/9230555

  Клиника

  Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 • Д-р Галина Станкева Шеинкова-Милчева

  Доктор по Ендокринология и болести на обмяната

  Няма налична информация за д-р Галина Шеинкова-Милчева

  Информация за контакт

  Е-mail g.sheinkova@abv.bg

  Клиника

  Клиника по ендокринология и болести на обмяната

 • Д-р Моника Иванова Шумкова

  Доктор по Кардиология

  Няма налична информация за д-р Моника Шумкова

  Информация за контакт

  Е-mail monika_shumkova@yahoo.com

  Клиника

  Клиника по кардиология "Проф. Константин Чилов"

 • Д-р Мартин Абу Шахид

  Доктор по Кожни и венерически болести

  Няма налична информация за д-р Мартин Абу Шахид

  Информация за контакт

  Е-mail martin_shahid@yahoo.ca

  Клиника

  Клиника по кожни и венерически болести

 • Д-р Живко Ангелов Шавалов

  Доктор по Хирургия

  Няма налична информация за д-р Живко Шавалов.

  Информация за контакт

  Е-mail jyvko@abv.bg

  Клиника

  Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия

 • Д-р Светлана Ясенова Шумарова

  Доктор по Хирургия

  Няма налична информация за д-р Светлана Шумарова

  Информация за контакт

  Е-mail svetla_arn@abv.bg

  Клиника

  Клиника по хирургия

 • Доц. д-р Евелина Евлогиева Шикова-Лекова

  Доцент д-р по Клинична имунология

  Доц. д-р Евелина Шикова-Лекова е с многогодишен опит в областта на лабораторната и клинична вирусоло...

  Информация за контакт

  Е-mail evelina_sh@abv.bg

  Клиника

  Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки