Търсене по буква: т

Разширено търсене

 
 
Намерени резултати за 'т' : 46
 • Д-р Емилия Кольова Тошева

  Доктор по Хирургия

  Д-р Емилия Тошева е родена през 1976 г. в гр. Оряхово. Завършва средното си образование в ПМГ "Акад...

  Информация за контакт

  Е-mail emi_toshevabg@abv.bg

  Клиника

  Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия

 • Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков

  Професор д-р по Анестезиология и интензивно лечение

  Проф. д-р Атанас Темелков е роден на 30.03.1958 г. в Благоевград. През 1977 г. завършва среднот...

  Информация за контакт

  тел 02/9230368

  Клиника

  Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 • Д-р Веселин Василев Топалов

  Доктор по Съдебна медицина

  Няма налична информация за д-р Веселин Топалов - главен административен лекар...

  Информация за контакт

  Е-mail dr_topalov@abv.bg

  Клиника

  Клиника по съдебна медицина и деонтология

 • Проф. д-р Владимир Николов Тасев

  Професор д-р по Хирургия

  Доц. д-р Владимир Тасев е роден през 1960 г. Завършва висше образование по медицина в МУ-София ...

  Информация за контакт

  Е-mail vntasev@mail.bg

  Клиника

  Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия

 • Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров

  Професор д-р по Хирургия

  Проф. д-р Георги Тодоров е роден през 1953 г. Той е началник на Клиниката по хирургични болести към ...

  Информация за контакт

  тел 02/9230236

  Клиника

  Клиника по хирургия

 • Доц. д-р Димитър Славчева Терзиев

  Доцент д-р по Детска психиатрия

  Доц. д-р Димитър Терзиев завършва МУ-София през 1982 г. с отличен успех. През същата година започва ...

  Информация за контакт

  тел 02/9230986

  Клиника

  Клиника по детска психиатрия "Свети Никола"

 • Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев

  Професор д-р по Неврология

  Проф. д-р Ивайло Търнев е завеждащ на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ "Александровска". Профес...

  Информация за контакт

  тел 02/9230670

  Клиника

  Клиника по нервни болести

 • Акад. Лъчезар Динчов Трайков

  Академик по Неврология

  Академик Лъчезар Трайков е асоцииран професор по неврология в университет Париж-VII, Франция от 2004...

  Информация за контакт

  тел 02/9230544

  Клиника

  Клиника по нервни болести

 • Д-р Тихомир Богданов Мустаков

  Доктор по Клинична алергология

  Няма налична информация за д-р Тихомир Мустаков

  Информация за контакт

  Е-mail tiho@mustakov.com

  Клиника

  Клиника по клинична алергология

 • Д-р Трайчо Христов Франгов

  Доктор по Хирургия

  Д-р Трайчо Франгов е роден през 1960 г. Завършва медицина в МУ-София през 1986 г. От 1990 г. е с при...

  Информация за контакт

  Е-mail t_frangov@yahoo.com

  Клиника

  Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия

 • Доц. д-р Светослав Йорданов Тошев

  Доцент д-р по Хирургия

  Доц. д-р Светослав Тошев е роден на 15.10.1975 г. в гр. София. Завършва средното си образование в 90...

  Информация за контакт

  тел 0889295358

  Клиника

  Клиника по хирургия

 • Д-р Анани Пламенов Тошев

  Доктор по Очни болести

  Няма налична информация за д-р Анани Тошев

  Информация за контакт

  Е-mail dr.ananyto@abv.bg

  Клиника

  Клиника по очни болести