Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ ”Александровска” разполага с 26 легла и с необходимата материално-техническа база, съобразена със съвременните здравни изисквания.
В приемно-консултативният кабинет в рамките на ДКБ се осъществява плановият прием на насочени за хоспитализация пациенти, както и контролните прегледи и консултации с лекарите-специалисти от клиниката.

Към клиниката функционират:

  • кабинет по ехография на щитовидна жлеза и шия, полови жлези;
  • биопсична зала за тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна и паращитовидни жлези;
  • кабинет по затлъстяване;
  • кабинет за обучение на болни с диабет и метаболитен синдром;
  • кабинет за превенция на захарния диабет тип 2;
     

От края на м. април 2015 към ендокринологичната клиника е разкрит Център за превенция на захарния диабет тип 2 и усложненията му със средства, осигурени по Седма рамкова програма на Европейския съюз. Центърът разполага с най-модерната апаратура за ранна диагностика на диабета и неговите усложнения, за обективизиране на съдовите промени в различните етапи на атеросклеротичния процес, ендотелната дисфункция, автономната и соматична невропатия, промените в ретината и др.