Телефонен указател

Клиника по Анестезиология и интензивно лечение

І НАИЛ  02/9230 736
               02/9230 785

ІІ НАИЛ  02/9230 607
                02/9230 608
                02/9230 601

ІІІ НАИЛ  02/9230 555
                 02/9230 368

 

Клиника по детски болести

Технически сътрудник  02/9230 309

Дежурен лекар  02/9230 640

Направление за лечение на деца със заболявания на дихателната система на възраст от 29 дни до 24 месеца  0877568318

Направление за лечение на деца със заболявания на дихателната система на възраст от 2 до 18 години  0877571269

 

Клиника по Детска психиатрия "Св. Никола"

Канцелария  02/9230 375

Началник дневно отделение и Административен лекар  02/9230 986

Началник стационарно отделение  02/9230 980

Стационарно отделение  02/9230 981

Дневно отделение  02/9230 897

Клиничен психолог и логопед в стационарно отделение  02/9230 982

Клинични психолози и логопед в дневно отделение (контакт чрез регистратура)  02/9230 375

 

Клиника по диализно лечение

Началник клиника  02/9230 515

Ръководител на КЦХД  02/9230 694

Главен административен лекар  02/9230 577

Лекари  02/9230 463

Старша мед. сестра  02/9230 692

Канцелария  02/9230 693

Зала  02/9230 549

 

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Началник клиника  02/9230 275

Лекари  02/9230 346

Медицински сестри  02/9230 363

Канцелария  02/9230 227

Манипулационна  02/9230 346

Приемен кабинет и хоспитализация  02/9230 571

 

Клиника по кардиология "Проф. Константин Чилов"

Началник клиника  02/9230 398

Главен административен лекар  02/9230 780

Старша мед. сестра  02/9230 391

Лекари  02/9230 353

Канцелария  02/9230 467

Планиране на хоспитализация  02/9230 249

Планиране на пациенти за хоспитализация  02/9230 391 

Интензивно отделение  02/9230 216

Отделение за инвазивна кардиология  02/9230 224

 

Клиника по клинична алергология

Началник клиника  02/9230 621

Началник отделение по Респираторна алергия и атопия  02/9230 719

Началник отделение по Имунопатология  02/9230 612

Старша мед. сестра  02/9230 226

За записване за преглед  02/9230 632
                                                02/9230 629

За записване за приемане (хоспитализация) при наличие на направление за хоспитализация 02/9230 406

Манипулационна  02/9230 546

 

Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки

Банка за стволови клетки  02/9230 915

Тъканно типизиране  02/9230 690

Амбулатория  02/9230 760

Хуморален имунитет  02/9230 543

Български регистър за донори на костен мозък  02/9230 496

ПИД център  0877570898

Стационар  02/9230 450

 

Клиника по хематология

Приемен кабинет  02/9230 474

Регистратура ДКБ  02/9230 750
                                    02/9230 592

Канцелария  02/9230 537

Манипулационна  02/9230 563

 

Клиника по кожни и венерически заболявания

 Началник ККВБ  02/9230 451

Технически секретар  02/9230 684

Старша мед. сестра  02/9230 683

Приемен кабинет  02/9230 447

Консултативен кабинет  02/9230 494

Канцелария  02/9230 454

 

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Канцелария  02/9230 418

Приемен кабинет  02/9230 560

Лекарски кабинет  02/9230 300

Манипулационна  02/9230 802

Операционен блок  02/9230 642

 

Клиника по нервни болести

Канцелария  02/9230 484

Старши мед. сестри  02/9230 672
                                       02/9230 338
                                       02/9230 946

Приемно-консултативен кабинет  02/9230 547

Кабинет по невроофталмология  02/9230 466

Кабинет по ултразвукова диагностика и вегетология  02/9230 781

Кабинет по електроенцефалография  02/9230 465

Кабинет по евокирани потенциали  02/9230 734

Кабинет по паркинсонизъм  02/9230 665

Кабинет по електромиография  02/9230 319

Кабинет по невроотология  02/9230 355

Кабинет по невропсихология  02/9230 544

 

Клиника по нефрология

Началник клиника  02/9230 263

Дежурен лекар  02/9230 624

Ехографски кабинет  02/9230 229

Канцелария  02/9230 253

Медицински сестри  02/9230 299

 

Клиника по нефрология и трансплантология

Началник клиника  02/9230 539

Лекари / Асистенти  02/9230 233

Манипулационна  02/9230 372

Канцелария  02/9230 507

Направление за амбулаторно наблюдение на бъбречно трансплантирани и реципиенти  02/9230 240

Приемно-консултативен кабинет  02/9230 215

 

Клиника по нуклеарна медицина

Информация за ПЕТ/КТ  02/9230 561
                                             0877572836
                                             0877568006

Костна и бъбречна сцинтиграфия  02/92030 582

Записване за сцинтиграфия на щитовидната жлеза, терапия с 131 Йод  02/9230 890

Сцинтиграфия на бял дроб и миокард  02/9230 561

Началник клиника  02/9230 561

Главен административен лекар  02/9230 910

Старши рентгенов лаборант  02/9230 907

Технически сътрудник  02/9230 980

 

Клиника по очни болести

Секретар   02/9230 234

Канцелария   02/9230 295

Старша мед. сестра   02/9230 235

 

Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"

Началник клиника   02/9230 778

Канцелария   02/9230 723

Отделение по пулмология   02/9230 575

Отделение по кардиология   02/9230 461

Отделение по гастроентерология   02/9230 230

 

Клиника по урология

Канцелария  02/9230 356
                        02/9230 352
                        02/9230 444

Началник клиника  02/9230 385

Началник онкоурология  02/9230 755

Началник обща урология  02/9230 737

Началник отделение по бъбречни трансплантации  02/9230 304

Началник лапароскопска урология

Началник операционен блок  02/9230 404

Старша мед. сестра  02/9230 855

Направление обща урология  02/9230 527

Направление еднодневна урология, лазер-терапия и ЕЛПК  02/9230 440

Литотриптер  02/9230 204
                          02/9230 206

Приемен кабинет  02/9230 202

 

Клиника по физикална медицина и рефабилитация

Канцелария  02/9230 332

Началник клиника  02/9230 688

Главен административен лекар  02/9230 270

Лекари / Асистенти  02/9230 638

Старши рехабилитатор  02/9230 294

І-во направление по физикална терапия и рехабилитация на хирургичните болести  02/9230 471

ІI-ро направление по физикална терапия и рехабилитация на хирургичните болести  02/9230 270

ІII-то направление по физикална терапия и рехабилитация на хирургичните болести  02/9230 388

 

Клиника по хирургия

Направление по хирургия на гастроинтестиналния тракт и онкохирургия  02/9230 242

Направление по обща и жлъчно-чернодробна хирургия  02/9230 242

Направление по eндокринна, миниинвазивна и едноднева хирургия  02/9230 360

Операционен блок  02/9230 411

Канцелария  02/9230 540
                        02/9230 290
                        02/9230 613