Необходими документи при хоспитализация

При постъпване за лечение в Клиника по кардиологие е необходимо да носите:
1. "Направление за хоспитализация" (бланка МЗ-НЗОК №7). 
2. Епикризи от предходна хоспитализация и извършени медицински изследвания.
3. Рецептурна книжка.
4. Лекарствата, които приемате.
5. Документ за самоличност.
6. Лични вещи: тоалетни принадлежности, чехли, пижама, хавлия и прибори за хранене.