Храм "Св. Георги Софийски Най-нови" е разположен в двора на Александровска болница, в близост до мястото, където е убит светеца през 1534 г. Той е построен изцяло с доброволен труд и дарени средства от лекари и пациенти, свещеници, граждани и бизнес организации.

Идеята за съграждането на болничен параклис датира още от 1913 г., но се осъществява едва през 2007 г. В началото на 2013 г. започна инициатива по изографисването, вътрешното обзавеждане и закупуването на църковна утвар. В края на месец юли храмът се сдоби и с църковна камбана, излята през 1933г., която бе запазена от претопяване и съхранена в болницата. С ценната помощ на екипа на "Главболгарстрой Холдинг", днес църковната камбана от музеен експонат служи отново за това, за което е предназначена.

Параклисът е отворен всеки делничен ден от 11:30 ч. до 15:30 ч. С решение на Софийска Митрополия, отец Радослав Вутов от столичния храм "Св. Георги Победоносец" извършва периодични богослужения, молебен, водосвет, молитви за различни случаи, изповед и причастие при леглото на болния.

Църковното настоятелство благодари на всички дарители, които са вложили доброволен труд, средства и време за благоустрояването на храма и продължава да търси средства за довършване на стенописите, ремонта на покривната конструкция и направата на улуци.

Житие на Св. мъченик Георги Софийски Най-нови

Св. мъченик Георги Софийски Най-нови се родил в София от знатни родители българи Иван и Мария. Нарича се "Най-нов" за разлика от другия мъченик Георги Софийски Нови, чиято памет се празнува на 11 февруари.

Юношата Георги се научил да чете и пише и любимо негово занимание било да чете Светото Писание. На 25 години той останал без баща. Понеже момъкът се славел с необикновена красота и добродетелност, турците - както обикновено постъпвали в такива случаи - пожелали да го привлекат към мохамеданската вяра. Като не успели да постигнат това с лицемерна благост, те насила навили на главата му свещената за мохамеданите чалма и го провъзгласили за мохамеданин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал.

Тогава озлобената мохамеданска тълпа го предала на кадията. Нито съблазнителните обещания за високо служебно положение, нито жестоките мъчения не могли да сломят непоклатната твърдост на неговата християнска вяра. Съдията заповядал да режат тялото му на ивици от главата до нозете и получените рани да бъдат обгаряни със запалени свещи, от което тялото на мъченика така пламнало, че не се виждало лицето му. Но всички усилия се оказали напразни.

Последвала окончателната присъда на съдията - Георги да бъде обесен на главната стъгда в тогавашна София, където имало пещ за топене на желязна и медна руда. Заповедта гласяла още - тялото му да остане на бесилката три денонощия, за да започне то да се разлага, та да бъде оборена вярата на християните в нетленните мощи на светиите и във възкресението на мъртвите. Обаче изтощен от дотогавашни страдания, страдалецът умрял в ръцете на палачите преди да го обесят. Въпреки това те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата.

Три денонощия тялото висяло на бесилката, без да настъпи разлагане, а напротив - по стъгдата се носело необикновено благоухание от светите мощи на мъченика. Майка му седнала под бесилката и прегърнала в скута си нозете на сина си. Така тя прекарала трите денонощия. Обесването станало на 26 май 1530 г.

Подир изтичането на присъденото време кадията предал тялото на мъченика да бъде погребано по християнски, и погребението било извършено тържествено от тогавашния софийски митрополит Йеремия в църквата "Св. великомъченик Георги Победоносец".

Майката на мъченика починала на 40-я ден от смъртта на Георги и била погребана при нозете на сина си.

Мястото, където е заловен и убит Св. Георги Най-нови е двора на Александровска болница при ъгъла на сегашните ул. "Св. Георги Софийски" и бул. "Пенчо Славейков", недалеч от болничния параклис. На мястото е имало голям каменен кръст с уточняващ надпис, който няколко години след 1944 г., поради риск да бъде унищожен, е прибран от столични свещеници и до днес се съхранява в олтара на храм "Св. Георги Победоносец" на бул. "Св. Патриарх Евтимий".