Високоспециализирани медицински дейности

ВСМД     Наименование на ВСМД Цена (лв)
99.25 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12,20
92.01 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза 46,46
92.03 Сцинтиграфия с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ 58,58
92.05 Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI 58,58
92.14 Костна сцинтиграфия 70,70
92.15 Белодробна сцинтиграфия 58,58
91.80 Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология 250,00
38.93 Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа 100,00