Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Отделение по клинична дензитометрия и костни метоболитни заболявания

В Отделението по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания се осъществява измерване на костна плътност на прешлените, бедрена шийка и предмишница, измерване на цяло тяло – мастна и костна маса, установяване на прешленни фрактури, ехография на щитовидна жлеза и шия, ТАБ на щитовидна жлеза под ехографски контрол, измерване на мастната тъкан, консултации, венозни инфузии.

Извършват се в пълен обем дейности, свързани с клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания: консултации, диагностични процедури /ехографии и биопсии на шийни органи/ и лечебни процедури.

Отделението по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания (ОКДКМЗ) е специализиран медицински център и университетска база за обучение на студенти и лекари, както и научно звено в областта на костните метаболитни заболявания.