XX–ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПЛ И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „МЕДИЦИНАТА В ИМЕТО НА ДЕТЕТО”

XX–ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПЛ И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „МЕДИЦИНАТА В ИМЕТО НА ДЕТЕТО”
публикувано от hopix | 24 Май 2019

В Деня на славянската писменост и българската просвета и култура УМБАЛ „Александровска“ традиционно организира най-знаковия и респектиращ педиатричен форум, чието 20-то юбилейно издание тази година съвпада със 140-я юбилей на болницата. XX-та Национална конференция за педиатри и общопрактикуващи лекари с международно участие е изцяло инициатива на екипа на Клиниката по педиатрия на болницата и тази година е на тема: “Медицината в името на детето”. Националната конференция за детски и фамилни лекари се организира под почетното председателство на изпълнителния директор на болницата доц. Костадин Ангелов и под патронажа на българския президент.

Доц. Ангелов откри форума и в приветственото си слово към организаторите и участниците каза: „Като част от структурата на Александровска болница, Клиниката по педиатрия е най-старото детско лечебно заведение в страната и съм горд да заявя, че е синоним на професионализъм, креативност и умело съчетаване на традиции и новаторство. Тя е най-голямата база за обучение и професионално израстване на специалисти от различни области на детските болести и водещ център в системата на детското здравеопазване, така че инициативата за научни конференции е наш дълг и начинание, за което проф. Переновска и нейният екип години наред влагат много сърце, труд, воля и компетентност“.

От своя страна проф. Переновска благодари на ръководството на болницата, на инициативният комитет на научната конференция, на спонсорите и спомоществователите, които всяка година подпомагат реализирането на това голямо събитие, както и на всички участници, чието присъствие „е знак за приятелски протегната ръка и грижа за децата на България“. Връщайки се в годините назад, тя сподели, че идеята за педиатричен форум се родила съвсем спонтанно преди 21 години и е стартирала в Созопол „скромно“, като педиатрични дни, с участието на 50-60 човека и лектори само от екипа на клиниката в Александровска болница. Впоследствие интересът към инициативата нараснал и в него освен педиатри, започнали да се включват и фамилни лекари с педиатрична насоченост. Броят на участниците се увеличил значително и това наложило да се потърси друго място за конференцията, което да побере огромния брой присъстващи, които от три години надхвърлят 700 човека.

По линия на "Българската Коледа" УМБАЛ "Александровска" многократно е получавала апаратура за диагностика и лечение на тежки очни и респираторни заболявания при децата. В знак на благодарност, инициативният комитет на Националната конференция всяка година отправя покана към президента на България да бъде патрон и участник в инициативата. Тази година форумът бе уважен от съпругата на президента Радев - г-жа Десислава Радева, която поздрави присъстващите, сподели личните си впечатления от детското здравеопазване в Европа и изрази подкрепа за изграждането на национална педиатрична болница у нас.

Проф. Переновска и нейният екип получиха поздравителни адреси, почетни плакети и грамоти за дългогодишно сътрудничество и принос към педиатрията в България от президента на Република България, от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, от декана на Медицински факултет при МУ-София чл.- кор. проф. Иван Митов, от председателите на: Български лекарски съюз - д-р Иван Маджаров, Български червен кръст - акад. Христо Григоров, Българската педиатрична асоциация - проф. Владимир Пилософ, Българската асоциация по детска пулмология - проф. Петко Минчев и др.

XX-та Национална конференция за ОПЛ и педиатри с международно участие за пореден път доказа силата и смисъла на сътрудничеството между лекари от различни държави и специалности, за постигане на общи цели – по-добро детско здравеопазване, повече напредък в медицинската наука, по-бързо и адекватно прилагане на постиженията в практиката.

На форума присъстваха повече от 700 специалисти в различните области на медицината, 80% от които – хабилитирани лица, ръководители на медицински факултети, на клиники, катедри и научни дружества, членове на експертни съвети към МЗ, както и представители на 55 фармацевтични компании. Участваха и гост-лектори от Италия, Русия, Беларус, Македония и Казахстан. Всички те споделиха своя опит, знания и примери за добри практики, и дискутираха с общопрактикуващи, болнични и извънболнични специалисти новостите в превенцията, диагностиката и лечението на видовете детски, социално-значими и редките болести.

Научната програма, селектирана в 12 научни сесии, обхвана теоретична, статистическа и практически насочена информация в различни области на медицината – гастроентерология и нефрология; оториноларингология и офталмология; пулмология; неонатология; кардиология и ревматология; имунология и алергология; генетика и дерматология; хирургия, неврология и неврохирургия; онкохематология; социална медицина и здравни грижи.

В социалния дебат бяха засегнати проблемите в сегашната социална и икономическа реалност на детското здравеопазване. Сред обсъжданите теми бе употребата на амфетамини и тежките отравяния, които причиняват; масовото разпространие на татуировките и трайното увреждането на кожата; нарушенията на сексуалната диференциация или т.нар. интерсексуални състояния; нарастващата честота на наднормено тегло и затлъстяване при тийнейджърите и повишения интерес към компютърни и смартфон игри и развлечения. За първа година бе поставен на обсъждане въпроса за рисковете от вродени малформации при деца, родени след асистирана репродукция и необходимостта от мултидисциплинарен подход при лечението и късното проследяване на подобни случаи.

В анализите на състоянието, проблемите и перспективите на детското здравеопазване в България, експертите стигнаха до заключението, че то не е реален приоритет. Изводите бяха направени на база данните на НЗОК и някои факти, като липсата на санаториална база за лечение на деца с хронични заболявания, ограниченият достъп до педиатър и обслужването на децата, нуждаещи се от амбулаторна, неотложна и спешна помощ. Също така бе отчетен висок процент на децата на самотни или безработни родители, при които системното недохранване и липсата на добри жилищни и хигиенни условия, застрашава здравето им. Като сериозен проблем бе посочен острият недостиг на медицински сестри, високата средна възраст на педиатрите и намаляващия интерес към специалността.

По време на юбилейната конференция професионалистите по здравни грижи комуникираха в собствена научна сесия новостите в педиатричната практика по отношение на здравните грижи. В рамките на 15 научни доклада бяха представени различни аспекти на дейността им, отразяващи както професионалното, така и хуманното отношение към болните деца. Във фокуса на дискусиите попаднаха качеството на медицинските услуги, превенцията и контрола на вътреболничните инфекции и ролята на здравните специалисти, работещи в интензивните педиатрични отделения, в борбата с тежките инфекции. Анализирани бяха и проблеми, свързани с психо-социалния стрес и превенцията на синдрома на професионалното прегаряне (burnout). В търсенето на адекватни и ефективни решения, бе обсъдена необходимостта от въвеждане на съвременни алгоритми за психологична подкрепа и социална рехабилитация на медицинските специалисти с оглед съхраняване на тяхната трудоспособност и психично здраве.

Професионалистите по здравни грижи на УМБАЛ "Александровска" връчиха статуетка на проф. Пенка Переновска в знак на благодарност за доверието към тях, за възможността да участват за пореден път в най-мащабния научен форум по педиатрия и за подкрепата, оказана през годините, по отношение на тяхното научно и професионално развитие.

Тричленна комисия в състав: проф. В. Недкова, доц. Д. Калайков и доц. Ц. Цолов отличи шестте най-добри постера от общо 31 в сесията, покриващи критериите за описание на нови диагностични и терапевтични методи и лично представяне на авторите на постера.

I-во място
№8 Проучване на постваксиналния имунен отговор при имунизирани с рекомбинантна хепатит В ваксина, родени през 1998-2001 година - д-р A. Гоцева, Д. Велчева, Г. Попов

№11 Вродена херния на Morgagni - диагностично и терапевтични предизвикателства - д-р Я. Пъхнев, Х. Шивачев, З. Антонова, Н. Толекова, В. Опаранова, Ц. Георгиев, В. Страхинова, Н. Габровска, С. Велизарова, В. Карамишева

ІІ-ро място 
№12 Ефект на предходна антибиотична употреба върху етиологичен профил на пневмония придобита в обществото при хоспитализирани деца - д-р Д. Митева, П. Переновска, Е. Еленчева, С. Парина, Б. Георгиева, С. Бижева, Ю. Мартева-Проевска, Л. Сечанова, Н. Корсун, Ц. Велинов, Г. Петрова

№18 Сравняване на диагностичната стойност на съвременен имунологичен гама-интерферонов тест, приложен в кръв и в бронхоалвеоларен лаваж при деца, суспектни за туберкулозно заболяване - д-р Н. Габровска, С. Велизарова, А. Спасова

ІІІ-то място
№5 Vancomycin-резистентни ентерококи: състояние на проблема в три големи болници в България (2013–2017 г.) - доц. Т. Стратева, А. Трифонова, И. Сираков, П. Переновска, Г. Петрова, И. Митов

№29 Значение на интраутеринната инфекция за развитие на бронхопулмонална дисплазия при недоносените деца - доц. Н. Жекова, С. Хитрова-Николова, Б. Маринов

Специална награда на ИК
№16 Анализ на болестността от захарен диабет при деца и младежи до 25 годишна възраст за петгодишен период - проф. Д. Чаръкчиев, Ж. Събев, Г. Ангелова, С. Бойчева, E. Марков, Л. Манева, А. Величков

По традиция на всеки юбилей рожденикът черпи, а гостите носят дарове. В топла приятелска атмосфера, с искрени чувства на взаимна обич и респект, организаторите и участниците в XX-та национална конференция за педиатри и ОПЛ си размениха "подаръци" в знак на взаимно уважение и признателност за професионализма, креативността, позитивния диалог и положените усилия през годините в името на детското здраве.

Инициативният комитет на конференцията отличи с почетен плакет и грамота десетки клиники, катедри, представители на здравни институции, на бизнес организации, изявени лекари, здравни и други специалисти от цялата страна, за техния принос и съпричастност през годините в реализирането на педиатричните форуми. Не закъсняха жестовете на благодарност за ползотворното сътрудничество и от страна на участниците в конференцията, които с много цветя, подаръци и добри пожелания изразиха своето възхищение и благодарност към проф. Переновска и нейния екип.

В знак на признателност за 20-годишното партньорство, Организационният комитет на конференцията отличи с плакети и грамоти фирмите-спонсори на събитието - генералният спонсор, за най-голям брой участия през годините, за спонсориране на най-голям брой участници във форума, за направени дарения на педиатричната клиника и други.

В стила на 24 май - празника на българския дух, просвета и култура, ХХ-та Национална конференция за педиатри и ОПЛ завърши с патриотичен и атрактивен финал в етнографския комплекс „Герана“ – съхранил автентичната възрожденска атмосфера с архитектурата, занаятчийството, кулинарните специалитети, бита и традициите на старите българи.

Участниците във форума бяха посрещнати по стар български обичай - с каба гайда, хляб и сол, и си пожелаха „До нови срещи!“ … емоционално … под истински чардак…. с кръшни български хора и ръченици. Старият нестинар се обърна с благословия към медиците и им пожела покровителите на нестинарите св. св. Константин и Елена да бдят над тях и да ги закрилят, защото „в ежедневието си често стъпват по въглени… също като нестинари“.

На финала на официалната галавечеря представителите на генералния спонсор на конференцията - фирма „Ведра“ връчиха ценен подарък на проф. Переновска – иконата „Св. Богородица Умиление” с думите, че тя изразява същността на лекарската професия – състрадание, грижа и любов към пациентите.... особено когато са деца!

share on facebook

Свързани болести към новината

# Болест Симптоми
1

Пневмония

2

Хепатит В

Коментари към новината

Няма намерени резултати.