СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ОДОБРИ РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ
публикувано от ana | 09 Юли 2021
Съветът на директорите на УМБАЛ "Александровска" одобри ръководния състав на лечебното заведение, предложен от изпълнителния директор д-р Атанас Атанасов. В екипа му влизат трима заместници и главен секретар на болницата.
 
Зам.- изпълнителен директор по лечебната дейност - д-р Петър Ангелов Грибнев
Д-р Грибнев завършва медицина в Медицински университет, София (1998 г.). Професионалните му интереси са насочени към лапароскопска хирургия на онкологичните заболявания на стомашно-чревния тракт и към чернодробната хирургия. В началото на м. август 2004 г. е назначен за ординатор във Втора хирургия, а след конкурс - и за асистент към катедра "Хирургия" на Медицински университет, София. Придобива специалност по хирургия през декември 2008 г. От 2016 г. ръководи направлението по "Хирургия на гастроинтестиналния тракт и онкохирургия" към Клиниката по хирургия на Александровска болница. Специализирал е в Белгия, Холандия, Великобритания, Израел, Гърция.
 
Зам.-изпълнителен директор по административно-стопански дейности – Даниела Алексиева Цекова
Даниела Цекова е магистър по право с професионална квалификация "юрист”, УНСС, гр. София (1999 г.). Придобива правоспособност по специалност „право” (2000 г.); Свидетелство за лицензиран експерт по акредитация на лечебни заведение към МЗ (2001 г.); квалификация по „Здравен мениджмънт” (2005 г.); Сертификат за вътрешен одитор по системата ISO 9001-2000 (2008 г.). В УМБАЛ "Александровска" е юрисконсулт от 2007 г. и главен юрисконсулт от 2015 г. до настоящия момент.
 
Зам.- изпълнителен директор по доболничната помощ - д-р Чавдар Георгиев Еленков
Д-р Еленков завършва медицина във Висш медицински институт, София (1982 г.). Придобива специалност по урология (1994 г.), Свидетелство за професионална квалификация по "Здравен мениджмънт” от УНСС (2005 г.) и магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от ФОЗ, МУ-София (2014). Работи в УМБАЛ "Александровска" от 1992 г., като в периода 2005-2009 г. е член на Съвета на директорите, а в периода 2008-2008 г. – зам.-директор по лечебната дейност на болницата. От 2009 г. до настоящия момент д-р Еленков е управител на ДКЦ "Александровска" ЕООД, гр. София.
 
Главен секретар и Координатор по учебната и научната дейност - д-р Зоя Кунева Васкова
Д-р Кунева завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 1980 г. и здравен мениджмънт (2002). Има придобита специалност по "Вътрешни болести" (1984 г.) и по "Кардиология и ревматология" (1987 г.). От 1986 г. работи в Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Александровска". В периода 2002-2005 г. е зам.-директор по лечебната дейност на болницата. Била е дългогодишен преподавател на студенти и специализанти в катедра "Вътрешни болести" на МУ-София. Д-р Кунева има експертно ниво по ехокардиография. Към момента е началник на отделението по "Неинвазивна диагностика" на Клиниката по кардиология.
share on facebook

Коментари към новината

Няма намерени резултати.