Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

В Клиниката по Ендокринология се обучават студенти от 5-ти и 6-ти курс (вътрешни болести и ендокринология), специализанти по обща медицина, вътрешни болести и ендокринология (следдипломна квалификация), както и докторанти към Катедрата по Вътрешни болести на Медицинския факултет в Медицински университет - София. Води се обучение и на английски език за чуждестранните студенти.

През 2012 г. клиниката отново бе акредитирана с най-висока оценка за максимален срок както за учебен център за подготовка на докторанти по ендокринология, така и като клиника в състава на Александровска болница и за обучение на специализиращи по вътрешни болести и по ендокринология.

В клиниката се провеждат ежегодно курсове за следдипломна квалификация по най-актуалните проблеми в ендокринологията, както и целогодишно обучение за повишаване на квалификацията на ендокринолози от цялата страна. Провежда се обучение на ендокринолози по ехография и тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидната жлеза.

Осъществяват се и редица научни проекти на университетско и национално ниво и проучвания на нови медикаменти и методи на лечение. Клиниката активно участва в националната и международна научно-изследователска интеграция.