Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Мултипрофилно спешно отделение

Мултипрофилното спешно отделение работи на непрекъснат 24 часов режим на готовност за обслужване на пациенти със спешни състояния в областта на вътрешните болести, обща и коремна хирургия, урология. В рамките на 24 часа след постъпване на пациента, отделението е с капацитет да уточни и наблюдава клинично неясни случаи, подлежащи на допълнително уточняване и при необходимост да извърши необходимия триаж на спешно болен.

Отделението разполага с 4 легла за активно наблюдение на пациенти, както и със зала за активно наблюдение на критично болни. Извършва и неотложни дейности, свързани с обслужването на пациентите на болницата по регламент и начин упоменат в правилника му. Неотложния прием на такива пациенти се осъществява само извън работното време на другите звена на Диагностично-консултативния блок на болницата.

Мултипрофилното спешно отделение извършва първичната обработка и регистрация на кандидат реципиентите за бъбречна трансплантация при извършването на такава. 

 

Видео