Намерете специалист

 
 

Лекари

Д-р Валентин Белчев

Лекар
Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Венцислав Киров

Лекар
Клиника по урология

Д-р Михаела Кондева

Лекар
Клиника по лицево-челюстна хирургия

Доц. д-р Манол Соколов

Главен административен лекар
Клиника по хирургия

Д-р Елена Петкова

Началник отделение
Клиника по клинична алергология

Д-р Ралица Николова

Лекар/Специализант
Клиника по образна диагностика

Доц. д-р Александър Александров

Лекар
Клиника по съдебна медицина и деонтология

Д-р Валери Първанов

Лекар
Клиника по психиатрия

Д-р Николай Хубанов

Началник клиника
Спешно отделение

Д-р Димитър Блажев

Лекар/Главен асистент
Клиника по урология

Д-р Емилия Тошева

Лекар/Главен асистент
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия

Доц. д-р Венцислава Пенчева-Генова

Главен административен лекар
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"