Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление КООРДИНАТОР ПО ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

КООРДИНАТОР ПО ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Д-Р ЧАВДАР ЕЛЕНКОВ, ДМ

Тел.: 02/ 9230 215
E-mail: eldosof@hotmail.com

Д-р Чавдар Еленков завършва медицина във Висш медицински институт, София (1982). Придобива специалност по урология (1994), Свидетелство за професионална квалификация по „Здравен мениджмънт” от УНСС (2005) и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от ФОЗ, МУ-София (2014).

Работи в УМБАЛ „Александровска“ от 1992г., като в периода 12.2005 – 03.2009 е член на Съвета на директорите, а от 04.2008 – 10.2008 – зам.- директор по лечебната дейност на болницата.

От 2009г. до настоящия момент д-р Еленков е управител на ДКЦ “Александровска” ЕООД, гр. София.